Arbetsplatsbeskrivning
Medlemsaktörer i Samverkan Stockholmsregionen är exempelvis Länsstyrelsen, länets 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Länsstyrelsen är ordförandeorganisation och värd för de gemensamma resurser som stödjer och driver det gemensamma arbetet framåt.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krishantering på regional nivå. I arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle samarbetar regionala och centrala aktörer i länet på ett strukturerat sätt. Aktörerna i länet ska ha god krisberedskap och förmåga att hantera situationer som kan uppstå före, under och efter allvarlig händelse eller kris.

Vad ingår i arbetet
Vi erbjuder en spännande roll för dig som vill vara med och skapa ett tryggare och säkrare Stockholms län. Här får du jobba i ett mindre samordningskansli med drivna kollegor som är vana vid att tillsammans lösa sina uppdrag. Gruppen är en oberoende aktörsresurs som har ett brett och flexibelt uppdrag med fokus på samverkan och utveckling. Gruppen fungerar som ett stöd för Samverkan Stockholmsregionens aktörer.

Samordningskansliet har arbetat fram flera gemensamma regionala inriktningar för olika typer av händelser. Arbetet med att förbereda gemensamma scenariospecifika inriktningar innebär att tillsammans med berörda aktörer i förväg skapar ett kunskapsunderlag, identifierar och formulerar gemensamma målsättningar. Det kan tex handla om hur vi hanterar ett omfattande elbortfall eller pågående dödligt våld.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:

 • utifrån antagen målbild och direktiv från länets chefer stödja utvecklingen av länets samlade förmåga i krisberedskap, höjd beredskap och krig på kort och längre sikt
 • löpande stödja och koordinera länets aktörer i deras behov av samordning inom ramen för samhällsskydd och beredskap. Detta kan tex vara i form av att genomföra gemensam utbildning, övning, olika typer av gemensamma regionala inriktningar
 • följa upp länets hantering av inträffade händelser och vid behov föreslå och genomföra justerande åtgärder
 • under inträffade händelser av regional betydelse vara redo att agera som en gemensam resurs i en aktörsgemensam samverkansstab
 • planera, genomföra och följa upp möten och konferenser på olika samverkansnivåer samt kunna representera aktörsgemensamma intressen i externa möten och konferenser.
 • att verka som en gemensam aktörsoberoende resurs med uppdrag att agera för länets och Samverkan Stockholmsregionens bästa.

 Vi söker dig som har

 • högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • aktuell erfarenhet av stabs- och krishanteringsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.

Som person
Som person får du energi av att skapa och förvalta goda relationer till andra.  Du motiveras av att ta ett stort ansvar och du har ett pragmatiskt förhållningssätt i ditt arbete. Att se till helheten, strukturera och göra prioriteringar faller sig naturligt för dig. Du tar initiativ för att uppnå resultat och är prestigelös, flexibel och beredd på att snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av att ha arbetet hos aktör inom Samverkan Stockholmregionen
 • erfarenhet som chef eller andra typer av ledande roller
 • erfarenhet av att ha drivit samverkan mellan myndighet och kommun.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidare (Provanställning kan tillämpas)
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer.

På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Kontaktpersoner
Samordningschef
Mikael Jeppson
010-2231678

SACO
Patrik Cederlöf
010-223 12 75

ST
Lisa Palmér
010–2231698 eller lisa.palmer@lansstyrelsen.se

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 112-66434-2022
Sista ansökningsdag 2023-01-22

Tillbaka till lediga jobb