På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.

Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik, som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen.

Huvudsakliga verksamhetsmål är att genomföra klövviltförvaltning, rovdjursförvaltning, hantering av viltskador och rovdjursinventering. Det har koppling till både skogs-, rovdjurs- och älgpolitik och Naturvårdsverkets nationella viltstrategi, såväl som livsmedelsstrategin.

Enheten har även uppgifter inom området artskydd, tillsyn och prövning av ärenden som avser handel och hantering av skyddade arter (CITES).

För att nå framgång och uppnå en hög grad av delaktighet, samverkan och att arbetet förankras med berörda, lokalt, regionalt såväl som nationellt. Arbeta med viltfrågor medför som regel ett behov av att uppnå en hög grad av samsyn mellan olika intressen innan beslut kan tas.

Inom Viltenheten arbetar mycket erfarna personer och samarbetet inom enheten fungerar mycket bra. Samarbetet mellan enhetens medarbetare präglas av en vilja att bidra med det egna kunnandet och prestigelöshet. Den sociala arbetsmiljön inom enheten är god.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten ingår att handlägga ärenden inom enhetens verksamhetsområde, såsom ärenden om jakt (licensjakt och skyddsjakt) och ärenden om bidrag och ersättningar ur viltskademedlen. Vidare ingår att arbeta med olika slags informationsinsatser kopplade till länets viltförvaltning och att föra dialog med olika parter och intressenter inom viltförvaltningen, svara på frågor från allmänheten och samverka med andra myndigheter. Ytterligare en arbetsuppgift är att bereda skriftligt underlag, såsom svar på remisser och olika typer av skriftligt underlag, exempelvis inför sammanträden i länets viltförvaltningsdelegation. Visst administrativt arbete kan förekomma.

Viltförvaltningen är ett område där tonläget stundtals är högt, och det påverkar enhetens personal. Det finns en medvetenhet om detta inom enheten och det finns etablerade former för stöttning av chef och kollegor när sådana situationer inträffar. Hot kan förekomma, drabbar framför allt den del av personalstyrkan som tjänstgör i fält. Kontakter med upprörda och stressade människor förekommer. Vid rovdjursangrepp på tamdjur och skyddsjaktsärenden kan tidspressade situationer förekomma. Den mediala uppmärksamheten är stundtals väldigt stor, vilket kan leda till pressade situationer.

Det förekommer arbetstoppar när arbetsbelastning under perioder är hög.

Kvalifikationer

Du ska ha:
- akademisk utbildning eller kvalificerad yrkesutbildning med inriktning på natur, jord, skog, eller djur, eller akademisk utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning inom rättsvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande.

Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete som vilthandläggare vid länsstyrelsen eller annan erfarenhet av arbete med förvaltning av vilt vid statlig eller kommunal myndighet.
- goda kunskaper om areella näringar innefattande jord, skogsbruk, djurhållning eller viltbruk.
- kunskaper om jaktlagstiftningen.
- artkunskaper om vilt och kunskaper om viltförvaltning.
- kunskaper om offentlig förvaltning och de författningar som styr viltförvaltningen.

Som person är du relationsskapande, självständig, empatisk, har en helhetssyn och har en personlig mognad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Villkor

Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till och med: 2025-08-31 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2 maj 2024

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örebro
Län Örebro län
Land Sverige
Referensnummer 112-2801-2024
Kontakt
  • Eva Maria Broberg Lennartsson, 010-2248655
Facklig företrädare
  • Åsa Ödman, ST, 010-2248441
  • Linnéa Arrhén, Saco-S, 010-2248434
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-02

Tillbaka till lediga jobb