Är du intresserad av att jobba med LSO frågor på bred front? Vill du jobba centralt i
Stockholm, med Kungsgatans puls utanför porten, men även ha möjlighet till att arbeta hemifrån? Då kan du vara den vi söker!

Vad ingår i arbetet?
Du kommer att arbeta i nära kontakt med räddningstjänster, kommuner och nationella myndigheter inom räddningstjänstområdet. Bland annat kommer du att vara med i förberedelserna för Länsstyrelsens roll vid statlig räddningstjänst, övertagande av kommunal räddningstjänst och oljeskyddsberedskap. Du stödjer även Länsstyrelsens arbete i regionala samordningsfunktioner (RSF) inom området farliga ämnen (CBRNE). Du deltar vid Länsstyrelsens Sevesotillsyn av högre kravnivå samt vid beslut om farlig verksamhet.

Länsstyrelsen bistår MSB med kunskap om regionala och lokala förhållanden vid tillsyn av kommunal räddningstjänst. Samordning av skogsbrandberedskap, prövning av kommunala beslut som överklagats, rådgivning och vägledning inom myndigheten och att besvara remisser är andra uppgifter du arbetar med.

Du kan komma att ingå som sakkunnig inom LSO i myndighetens krisledningsorganisation vid samhällsstörningar. Du kan även komma att stötta det nyinrättade civilområdeskansliet i frågor rörande övertagande av kommunal räddningsinsats och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Arbetsuppgifterna kan ändras utifrån behov i verksamheten och ditt intresse/erfarenhet inom området.

På enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar vi inom ett flertal områden, så som signalskydd, CBRNE, kärnenergiberedskap, frivilligorganisationer, stöd till kommunerna i deras beredskapsarbete för hälso- och sjukvård och socialtjänst samt uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du jobbar i ett team med arbetsuppgifter inom LSO, CBRNE och kärnenergiberedskap. I teamet lär ni er om de olika områdena för att på bästa sätt kunna stötta varandra.

Är du den vi söker?

Du ska ha

  • relevant utbildningsbakgrund, exempelvis brandingenjörsexamen, räddningsledning B eller lägst ledningskurs 2
  • aktuell kunskap och erfarenhet från tillämpning av lag om skydd mot olyckor.

Meriterande

  • påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer
  • utbildningen tillsyn A
  • utbildningen tillsyn B
  • erfarenhet från kommunal eller statlig räddningstjänst
  • erfarenhet av planering, ledning och genomförande av räddningsinsatser samt efterföljande åtgärder
  • erfarenhet av regionalplanering och storskalig planering
  • erfarenhet av krisledning och stabsarbete
  • erfarenhet övnings- och utbildningsverksamhet.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har god kunskap om det svenska krishanteringssystemet, ett brett samhällsengagemang och en förståelse för hur samhällets olika funktioner samverkar. Som person är du ansvarstagande, konstruktiv och bra på att ta initiativ. Du är bra på att se till
helheten och göra prioriteringar och har lätt för att skapa och förvalta goda relationer.
Du har förmåga att driva ämnesområdet och att självständigt fatta beslut utifrån givna ramar.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). För den som blir tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer krigsplacering att ske utifrån totalförsvarets behov.

Anställningsform: Tillsvidare ( provanställning kan tillämpas)
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Ref. nr: 112- 42236-2023
Sista ansökningsdag; 2023-09-24. Bifoga CV och personligt brev.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Kontaktpersoner

Moa Karlsson
Enhetschef
010-223 12 15
moa.e.karlsson@lansstyrelsen.se

Susann Sass Jonsson
SACO
susann.sass-jonsson@lansstyrelsen.se

Lisa Palmér
ST
lisa.palmer@lansstyrelsen.se

 

 

 

Tillträde omgående
Löneform Indviduell
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb