LÄNSSTYRELSEN SKÅNE, Fiske- och restaureringsenheten

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.

Beskrivning

Länsstyrelsen söker två vattenhandläggare till fiske- och restaureringsenheten på avdelningen för natur och vatten i Malmö. Anställningarna är tidsbegränsade till 28 februari 2025 (med viss möjlighet till förlängning). Tillträde i enligt överenskommelse.

Fiske- och restaureringsenheten arbetar med fiskefrågor och på bred front med vattenfrågor som exempelvis restaurering av vattenmiljöer, fiskevård, vattenbruk, prövning av vattenverksamhet, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), lokala naturvårdsprojekt (LONA) inom våtmarkssatsningen, investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder inom Strategisk plan för landsbygdsutveckling och kalkning av försurade vatten. Vi driver också LIFE-projektet Life Connects. Vår uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer och bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheten har 17 medarbetare med olika utbildningsbakgrunder, t.ex. limnologi, fiskeribiologi, biologi, och juridik.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i enhetens restaureringsgrupp som arbetar med skapande och restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag. Gruppen hanterar olika former av bidrag för vattenrestaurering och förbättrad vattenkvalitet, prövar ärenden enligt miljöbalken, arbetar pådrivande och stödjande för att initiera nya projekt, samt tar fram olika kunskaps- och planeringsunderlag. Restaureringsgruppen arbetar även med åtgärder i egen regi, särskilt avseende restaurering och fria vandringsvägar i rinnande vatten. Ambitionen i restaureringsgruppen är att göra största möjliga miljönytta med de resurser som är tillgängliga.

Vi har kontakt med bland annat kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, andra länsstyrelser, Mark- och miljödomstolen, markägare, konsulter och vattenråd.

Aktuella anställningen omfattar främst stödhantering av våtmarker. De aktuella stöden är dels inom den Strategiska planen för landsbygdsutveckling, dels inom de nationella stöden för LONA och LOVA, där tyngdpunkten kommer att vara inom LONA. Utöver stödhanteringen kan det också bli aktuellt med prövning av våtmarksprojekt enligt miljöbalken, såväl vad gäller vattenverksamhet, som dispenser från biotop-, områdes-, eller strandskydd. I arbetet behöver du kunna bedöma miljönyttan, tillåtligheten, genomförbarheten och kostnadseffektiviteten i olika våtmarks- och övergödningsprojekt och handlägga dem. Arbetet bedrivs främst från kontoret, men kräver också delvis fältarbete.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Du ska ha naturvetenskaplig högskoleutbildning inom området biologi, limnologi, miljövetenskap, agronomi eller motsvarande som vi kan bedöma likvärdigt. Erfarenhet av stödhantering inom strategisk plan, landsbygdsprogrammet, LOVA eller LONA är meriterande. Erfarenhet av myndighetsarbete och specifikt prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap 9a§ miljöbalken inklusive tillhörande dispensprövning enligt 7 kap miljöbalken är meriterande. B-körkort är ett krav.

Vi vill att du har god förmåga att ta egna initiativ och att du aktivt söker ansvar för arbetsuppgifter. Vi lägger särskild vikt vid att du har förmågan att arbeta effektivt och strukturerat och har god förmåga att prioritera. Vi vill också att du kan sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter. 

Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 112-14385-24
Kontakt
  • Johan Wagnström, enhetschef, 010-2241685
  • Anna Ejserholm, vattenhandläggare, 010-2241775
Facklig företrädare
  • Saga Hedstigen Sundblad, Saco-S, 010-2241090
  • Jeanette Persson, OFR/S, P, O (ST), 010-2241572
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Tillbaka till lediga jobb