LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN, Naturvård

Om arbetsplatsen

Med tanke på naturvårdsbränning, förändra skötseln av äldre naturreservat och ett starkt lag. Vi söker dig som vill bidra i rollen som förvaltare av skyddad natur. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.

Naturvårdsenheten är en enhet med spännande och bred verksamhet. Arbetet på enheten är mycket omväxlande och vi hanterar frågor som berör och engagerar många. Vi är ett sextiotal personer som arbetar bl. a. inom områdena; jakt, fiske, rovdjursförvaltning, fjällförvaltning, rennäring, reservatsförvaltning, naturum, terrängkörning, Natura 2000, reservatsbildning och åtgärdsprogram för hotade arter. Vi är ett välutbildat gäng med stort engagemang och bra tempo.

Antalet naturreservat i Västerbottens län har under senare år ökat i antal och Naturvårdsenheten behöver därför fortsatt ha ett starkt lag som arbetar med förvaltning och skötsel av skyddad natur.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer här

Arbetsuppgifter

Som förvaltare av skyddad natur kommer du utifrån givna ekonomiska ramar arbeta med planering, upphandling, uppföljning och administration av skötselåtgärder inom länets naturreservat. Dessa är vanligtvis inriktade mot biologisk mångfald, friluftsliv, tillsyn eller naturvägledning. Projektinriktat arbetssätt förekommer i olika grad. Denna tjänst är särskilt inriktad mot skötsel av skogliga naturtyper inom ramen för Life2Taiga som finansieras av EU-kommissionens LIFE-fond. De viktigaste skötselåtgärderna inom Life2Taiga är naturvårdsbränning och brandefterliknande åtgärder.

Behovet av att förändra skötseln i flera äldre naturreservat har under senare år blivit allt tydligare. Du kommer därför även att arbeta med alla delar av processen i att ta fram nya skötselplaner och moderna reservatsbeslut för de mest prioriterade områdena i länet. Detta arbete kommer framför allt att ske under den tid du går parallellt med ordinarie förvaltare samt under vinterhalvåret.

En stor del av arbetet innebär också kommunikation och samarbete med företag, centrala verk, kommuner, föreningar och allmänheten liksom samarbete internt på Länsstyrelsen i en lång rad frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • Har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning som t.ex. biolog, jägmästare eller liknande
  • Är praktiskt lagd, är van att vara i fält och har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
  • Har körkort för bil.

Vi ser det som meriterande om du även har:

  • Erfarenheter av likartade arbetsuppgifter, framför allt naturvårdsbränning och annan skoglig skötsel
  • Insikt i de regionala förhållandena i länet
  • Kunskaper om och erfarenhet av arbetet med att skriva beslut om naturreservat och skötselplaner
  • Goda kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS.

Du har eget driv och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer. Vidare är du strukturerad och har förmågan att i en mycket omfångsrik och diversifierad verksamhet prioritera och fokusera för att nå resultat. Utöver det är du resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter inom rätt tid.

Villkor

Tjänsten är ett vikariat och en mindre del särskild visstidsanställning.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2025-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 112-4825-2024
Kontakt
  • Peter Jonsson, 010-2254435
Facklig företrädare
  • Hanna Sundén, ST, 010-2254498
  • Lisa Fors, SACO, 010-2254389
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-23

Tillbaka till lediga jobb