LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Naturvårdsenheten är den största av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi bland annat med att med att bevara den biologiska mångfalden, främja friluftslivet, bilda och sköta om naturreservat, underhålla våra fjälleder, förvalta våra viltstammar, samt bedriva tillsyn och utfärda tillstånd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.

Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare – tillsammans för en hållbar framtid!

Beskrivning

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att, utifrån olika aktörers ansvarsområden, leda och samordna det
regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, vilt- och rovdjursförvaltning,
invasiva främmande arter samt havs- och vattenmiljö. Av regleringsbrevet framgår att Länsstyrelserna ska prioritera skydd av skogar och akvatiska områden med höga naturvärden. Vidare har länsstyrelserna erhållit uppdrag att revidera beslut och skötselplaner för äldre naturreservat.

Arbetet med områdesskydd är placerat på Naturskyddsfunktionen, en av Naturvårdsenhetens fyra
funktioner, i arbetsgruppen områdesskydd. Arbetet, som avser både reservatsbildning och slutförande, sker utifrån den nationella strategin för formellt skydd av skog respektive den nationella strategin för skydd av sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden samt med hänsyn till äganderätten och regeringens ambitioner om frivilligt formellt skydd. Arbetsgruppen består i dagsläget av nio personer.

Arbetsuppgifter

Arbete med revidering av beslut och skötselplaner för äldre naturreservat.

I arbetet ingår att föra dialog med markägare och förvaltare, delvis i fält, för att diskutera behov av reviderade föreskrifter och skötselåtgärder, att genomföra konsultation med samiska företrädare, att beställa värdering och förhandling utifrån förslag till reviderat beslut samt upprätthålla lagstadgad registervård i VicNatur och andra IT-stöd. Arbetet kommer att bedrivas inom på förhand utvalda områden. Det dagliga arbetet sker inom arbetsgrupp områdesskydd. Regelbunden avstämning sker med kollegor inom enheten och på andra enheter.

Arbetet ställer höga krav på samverkan och lyhördhet för att fånga upp synpunkter från markägare, förvaltare, samebyar, SSR, andra myndigheter m.fl. Extern samverkan sker med berörda parter inklusive Naturvårdsverket.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är högskoleutbildad, gärna med inriktning naturvetenskap med biologisk kompetens eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant eller likvärdig. Du ska ha minst ett års arbetslivserfarenhet som är relevant för rollen. Arbetet förutsätter att du har dokumenterad erfarenhet av att digitalisera och använda karttjänster inom ArcGIS. Då arbetet innefattar resor är B-körkort ett krav.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att skriva naturreservat, inklusive att ta fram förslag på beslut gällande skötselplaner. Det är meriterande om du har teoretisk och praktisk kunskap inom skogsbiologi, floristik och Natura-naturtyp i frågan om förekommande naturtyper och arter i länet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda VicNatur. 

Du är lyhörd för andras åsikter, du har god samarbetsförmåga, du är noggrann och strukturerad samt är bra på att kommunicera i såväl tal som skrift. Du är mål- och resultatinriktad samt har god förmåga att formulera välmotiverade beslut och skötselplaner utan att fastna i detaljer. 

Foto: Göran Strand

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20240801
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer 3855-2024
Kontakt
  • Annelie Johansson, funktionschef, 010-2253479
Facklig företrädare
  • Anders Davidsson, Saco, 010-2253224
  • Therese Carlson, ST, 010-2253385
Publicerat 2024-05-07
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb