LÄNSSTYRELSEN SKÅNE, Landsbygdsavdelningen, Enheten för sällskapsdjur

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.

Beskrivning

Länsstyrelsen söker minst en gruppledare till enheten för sällskapsdjur på landsbygdsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för sällskapsdjur arbetar med offentlig kontroll enligt djurskyddslagen med inriktning mot sällskapsdjur samt med handläggning av ärenden gällande lagen om tillsyn över hund och katt. Vi ansvarar också för verkställighet av omhändertagandebeslut enligt dessa lagstiftningar. Idag arbetar 13 medarbetare på enheten för sällskapsdjur som djurskyddsinspektörer, djurskyddshandläggare samt handläggare.

Vi hanterar ett stort antal ärenden per år och utför främst kontroller efter inkomna klagomål, men även planerade djurskyddskontroller samt kontroller efter ansökan om att bedriva djurverksamhet. I våra ärenden kan vi fatta ingripande beslut såsom föreläggande om åtgärder, beslut om omhändertagande och beslut om djurförbud. Våra kontroller genomförs antingen ute på plats hos djurhållaren eller genom telefonsamtal och administrativa åtgärder från kontor. Merparten av våra ärenden berör privatpersoners djurhållning och många av kontrollerna utförs i bostäder Vi arbetar även med information och rådgivning om djurskydd ut mot djurhållare, intresseorganisationer och samhället.

Arbetsuppgifter

Som gruppledare arbetar du nära din grupp inom något av våra sakområden samtidigt som din främsta uppgift är att se till att gruppen fungerar på bästa sätt. Verksamheten kräver en god bemanningsplanering och schemaläggning på daglig basis. Arbetet är händelsestyrt och vid behov av snabba åtgärder behöver du vara trygg med att snabbt planera om och fatta operativa beslut.

Vår yttre arbetsmiljö kan ibland vara psykiskt påfrestande och en viktig del av ditt arbete är att vara ett stöd till dina gruppmedlemmar genom både avlastande och motiverande samtal. Genom ditt engagemang och ditt goda ledarskap lägger du grunden till en väl sammansvetsad grupp där engagemanget är stort och tilliten till varandra är hög.

Förutom att leda och planera det dagliga arbetet och dess bemanning på ett effektivt sätt, ingår även att säkerställa att Länsstyrelsens rutiner och riktlinjer följs och efterlevs av din grupp och dess medlemmar. Dina arbetsuppgifter, utöver att arbetsleda och planera det dagliga arbetet i gruppen, kan bestå både av handläggning från kontoret och arbete ute i fält. Exempelvis att skriva beslut och underrättelser, handlägga administrativa uppföljningar, ta emot anmälningar, kontrollera anmälningar från kontor, planera samt förbereda och genomföra kontroller i fält.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

För att arbeta som gruppledare inom vårt verksamhetsområde behöver du ha goda ledaregenskaper och gärna erfarenhet av att arbetsleda medarbetare med specialistkompetens. Ett visst arbetsmiljöansvar ingår i anställningen och därför är det en fördel om du har intresse för arbetsmiljöfrågor.

Du behöver ha relevant utbildning på högskolenivå som har gett dig kunskap om olika djurslag, olika former av djurhållning, stallbyggnationer samt kunskap om djurskyddslagstiftningen. Utbildningar som kan vara relevanta är lantmästarprogrammet, husdjursagronomprogrammet, etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärutbildning, biologutbildning eller miljö- och hälsoskyddsutbildning med påbyggnad inom djurskydd, alternativt fristående kurser inom djurskydd eller etologi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom våra sakområden. B-körkort är ett krav för anställningen.

Som gruppledare på Länsstyrelsen har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. I arbetet behöver du alltid ha ett gott bemötande och en motiverande inställning till både medarbetare och djurhållare du möter. Du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det professionella och det personliga. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer samt har en empatisk förmåga så att du kan sätta dig in i andras situationer och perspektiv. Arbetet medför att du måste kunna göra rätt avvägningar och prioriteringar, se sammanhang och ta ställning till långsiktiga konsekvenser vilket kräver ett gott omdöme. Du behöver även ha en god analytisk- och organisatorisk förmåga, vara datorkunnig, bekväm med administrativt arbete samt kunna formulera dig väl i både tal och skrift. Tillsammans med dina kollegor och medarbetare arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att samarbeta och kommunicera med andra samt att du är hjälpsam gentemot dina medarbetare och prioriterar enhetens och gruppens samlade framgång före din egen.

Säkerhetsklassning

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter. 

Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 112-18477-24
Kontakt
  • Paula Hultgren, enhetschef (semester från 19/6), 010–2241378
Facklig företrädare
  • Lena Järkelid, Saco-S, 010-2241416
  • Kitty Lilja, OFR/S, P, O (ST), 010-2241262
Publicerat 2024-06-04
Sista ansökningsdag 2024-06-23

Tillbaka till lediga jobb