Länsstyrelsen i Hallands län, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 230 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.

Tjänsten är placerad inom funktionen för vatten på naturvårdsenheten. Naturvårdsenheten består idag av 45 medarbetare som arbetar inom olika sakområden. I enhetens uppdrag ligger att nå miljökvalitetsmålen och bidra till en hållbar utveckling i länet. Enheten har bland annat uppdrag att skydda natur, förvalta länets naturreservat och Natura 2000-områden, värna vattenkvaliteten, förvalta rovdjur samt att göra åtgärder för hotade arter. Enheten stöttar också övriga enheter på länsstyrelsen med naturvårdskompetens. Funktionen för vatten ansvarar för vattenförvaltning, miljöövervakning i vatten, kalkning, LONA, LOVA, åtgärder för hotade arter i vatten samt stöttar upp i arbetet med nationell omprövningsplan för vattenkraft.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i beredningssekretariatet som är en del av vattenfunktionen. Fokus är vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s Ramdirektiv för vatten, där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag samt god kvantitativ och kemisk status i grundvatten.

Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillståndet i länets vattendrag och sjöar enligt framtagen metodik med fokus på fysisk påverkan (hydromorfologi). Kartläggningen sker i olika steg (påverkansanalys, statusklassificering och riskbedömning) och genomförs i huvudsak genom bearbetning av tillgängliga data och GIS-analyser. Även statusklassificering av fisk kan bli aktuellt. Du kommer även att ingå i ett markavvattningsprojekt där definiering av miljökrav och åtgärdsförslag pågår. Tjänsten innefattar även att bistå i arbetet med att ompröva länets vattenkraftverk enligt nationell tidsplan. Där bidrar du med bedömningar av hydromorfologi och åtgärdsbehov vid kraftverken samt underlag inför domstolsprövningar.

Arbetet är varierande och du kommer även att delta i Länsstyrelsens tvärsektoriella arbete. Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är en del i vattenförvaltningsarbetet. Du kommer att ingå i nationella nätverk för de frågor du ansvarar för i beredningssekretariatet. Alla inom beredningssekretariatet är kontaktperson för några av länets vattenråd vilket även gäller denna tjänst.

Vid behov kan även andra arbetsuppgifter inom arbetsgivarens verksamhetsområden bli aktuella.

Kvalifikationer

Du ska ha en examen på högskole- eller universitetsnivå inom relevant naturvetenskapligt område, gärna med inriktning mot ämnesområdena limnologi, biologi, hydrologi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande med tidigare arbete eller fördjupade kunskaper inom hydromorfologi och fiskbiologi. Det är en fördel om du har arbetat med vattenförvaltning på en länsstyrelse eller annan myndighet. Vidare kräver tjänsten att du har en förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har en god datorvana. B-körkort erfordras för denna tjänst.

Uppdraget är tidvis komplext med olika uppgifter som löper parallellt, med olika tidshorisonter och där förutsättningarna kan ändras. Vi lägger därför stor vikt vid att du är både strukturerad och flexibel samt har en problemlösande analytisk förmåga. Du kan jobba systematiskt och har en god förmåga att se helheten i uppdragen. Du är självgående och tar ansvar, planerar, prioriterar och genomför dina arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med kollegor. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till gruppens arbetsprocesser. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Vi kan erbjuda:

  • En spännande arbetsplats med bred kompetens
  • En möjlighet att bidra till viktiga samhällsuppdrag
  • Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter
  • Friskvård med friskvårdstimme

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 2025-09-30.

Intervjuer kommer att genomföras under vecka 31.

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via vårt rekryteringssystem.

Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-09-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 112-5060-2024
Kontakt
  • Petra Bragée, funktionschef vatten (sem 26-29), 010-2243000
  • Karin Valtinat, bitr. enhetschef (sem 27-28), 010-2243000
Facklig företrädare
  • Jennie Thronée (Saco-s), 010–2234000
  • Mats Blomberg (ST), 010–2234000
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-07-21

Tillbaka till lediga jobb