Länsstyrelsen i Östergötlands län, ​Enheten för vatten

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din kunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland!

Vill du vara med och göra skillnad för vår miljö?  Vi förstärker nu enheten för vatten med en handläggare och tillsammans med kunniga kollegor kommer du att kunna göra skillnad för miljön, för naturen och för oss människor. Vi arbetar mot fastställda regionala miljömål genom bland annat vattenförvaltning, miljöövervakning, inventering och restaurering av vattenmiljöer, fiskefrågor samt tillsyn och handläggning av vattenverksamhetsärenden. Vår enhet består av 25 medarbetare och tillsammans prövar vi gärna nya arbetssätt och är öppna för innovativa lösningar inom vårt kunskapsområde. Vi ligger långt framme i att samverka internationellt genom EU-projekt. På avdelningen för miljö och natur som enheten tillhör, arbetar kollegor med andra spännande uppdrag såsom tillsyn av miljöfarliga verksamheter, tillsyn och sanering av förorenade områden, bildande och skötsel av naturreservat samt biotopskydd. Det tvärsektoriella samarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och hos oss får du möjlighet att både ta del av andra kollegors expertkompetenser samt att du själv bidrar i de ärenden där din kompetens behövs.

Dina arbetsuppgifter 

Regeringen har nu beslutat om en stor, landsomfattande satsning på restaurering och nyanläggning av våtmarker. Syftet med våtmarkssatsningen är att minska utsläppen av växthusgaser, stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också att bidra till biologisk mångfald och minskad övergödning.

Våtmarksarbetet på Länsstyrelsen sker inom Landsbygdsprogrammet (LBP), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), Lokala naturvårdssatsningen (LONA), åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) samt inom förvaltningen av skyddade områden. Med anledning av detta söker vi en samordnare för våtmarkssatsningen till vattenenheten. Som våtmarkssamordnare kommer du att vara spindeln i nätet och arbeta brett över hela länet för att få till konkreta åtgärder med både restaurering och nyskapande av våtmarker. Fokus kommer att ligga på att vara projektledare för åtgärder i eller i anslutning till skyddade områden samt att ha en samordnande roll för Länsstyrelsens arbete med våtmarker. Du ska genom olika samarbeten och kontakter kartlägga lämpliga områden, upphandla hydrologiska utredningar, samt även upphandla entreprenörer för utförande. Arbetet innebär intern samordning inom Länsstyrelsens arbete med våtmarker men också många externa kontakter med exempelvis Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länets kommuner, projektörer och inte minst markägare.

Du behöver även samverka internt, med reservatsförvaltare på Skötselenheten och med vattenhandläggare av vattenverksamhet. Tidigare erfarenhet och eget intresse kan påverka dina arbetsuppgifters utformning.

Vi vill att du har:

 • Relevant akademisk examen om minst 180 hp som t.ex biolog eller ingenjör med ekologisk/hydrologisk kompetens, alternativt minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom relevant område som t.ex biolog/ingenjör med ekologisk/hydrologisk inriktning eller motsvarande
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med våtmarksfrågor på en kommun eller Länsstyrelse
 • Dokumenterad vana av att arbeta i GIS/ArcGIS.
 • God kunskap om miljöbalkens bestämmelser
 • Erfarenhet av att bemöta markägare och andra aktörer i god dialog
 • God kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska
 • God samarbetsförmåga som kan styrkas genom referenser
 • B-körkort

Det är meriterande om du utöver ovan krav dessutom:

 • Besitter viss juridisk kompetens och kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, eftersom våtmarker kan behöva domstolsprövas
 • Har erfarenhet av projektledning där du visat god dialogkompetens och lyhördhet i samverkan med andra
 • Har konstaterad erfarenhet av att leverera resultat utifrån uppsatta tidsplaner

 

Som person har du god samarbetsförmåga och är lyhörd när det kommer till att ta till sig synpunkter och kunskap från markägare och andra aktörer. Samtidigt är du en person som delar med dig av din kompetens och din erfarenhet såväl inom som utanför myndigheten. Det är också viktigt att du är bra på att planera och prioritera. Du bör vara självgående, noggrann och målinriktad, vara drivande samt ha god förmåga att pendla mellan olika typer av arbetsuppgifter på ett ansvarfullt sätt i syfte att nå uppsatta mål inom verksamheten.

I tjänsten ingår täta kontakter med markägare, kommuner, andra myndigheter/organisationer och experter inom Länsstyrelsen. Vi lägger därför vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.

Om oss som myndighet, våra förmåner och övriga villkor 

Länsstyrelsen Östergötland är en statlig myndighet och vårt kontor ligger i centrala Linköping. Som anställd hos oss har du bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, utökad föräldrapenning och flexarbetstid. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete upp till två dagar i veckan i genomsnitt om verksamheten tillåter. 

För oss är det viktigt att vår arbetsplats präglas av omtanke, respekt och kommunikation och enligt den statliga värdegrunden. Läs mer om oss, våra förmåner, vår värdegrund och hur det är att arbeta hos oss.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning. 

Vill du veta mer kontakta

Niclas Bäckman, Enhetschef Enheten för vatten tel. 010-2235428.

Fackliga företrädare för SACO är Magnus Roback, tel. 010-223 54 89 och för ST är Nina Stenmark, tel. 010-223 53 04.

Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.com. Din ansökan ska ha inkommit senast 26 april 2024, ange ref nr: 6411.

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 6411
Kontakt
 • ​Nicklas Bäckman, 010-2235428
Facklig företrädare
 • Magnus Roback, SACO, 010-2235489
 • Nina Stenmark, ST, 010-2235304
Publicerat 2024-04-12
Sista ansökningsdag 2024-04-26

Tillbaka till lediga jobb