Länsstyrelsen Kronoberg, Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och driver utveckling i länet i samverkan med olika aktörer. Vårt kontor ligger i centrala Växjö och för oss är det viktigt att vår arbetsplats präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Till vår samhällsutvecklingsavdelning letar vi nu efter engagerade praktikanter för höstterminen som kommer att få vara en del av vårt arbete på enheten för social hållbarhet. Hos oss fokuserar vi på områden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, brottsförebyggande, integration, jämställdhet, nationella minoriteter och våld i nära relationer. Vi arbetar nära olika aktörer såsom kommuner, regioner, statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer för att främja regional utveckling och samverkan. 

Praktikens innehåll

Som praktikant hos oss kommer du att få arbeta tillsammans med en av våra strateger för social hållbarhet, men du kommer också vara en del av enheten. Du kommer att få möjlighet att delta i det dagliga arbetet med olika former av omvärldsbevakning, nätverkande, analytiskt arbete och mycket mer. Du kommer även att få medverka i olika projekt och aktiviteter inom enhetens områden.

Förutom att du får en inblick i Länsstyrelsens övergripande arbete, styrning och ledning och hur en statlig myndighet fungerar, kommer du att hjälpa till med olika administrativa uppgifter och men också ha ditt eget arbetsområde där du med stöd från din praktikhandledare får utföra analysarbete av en av nedanstående uppgifter:

1. Mänskliga rättigheter

Under din praktik kommer du att analysera en regional statistikrapport om de mänskliga rättigheterna i Kronoberg år 2023. Du kommer att studera olika områden som påverkar mänskliga rättigheter, såsom utbildning, hälsa, boende och arbete. Genom att analysera och sammanställa den statistiska informationen kan du identifiera trender och mönster över tid samt utvärdera faktorer som påverkar situationen i regionen. Din uppgift är att dra slutsatser om det aktuella läget för mänskliga rättigheter och att identifiera utmaningar och möjligheter för förbättringar.

2. Integration

Länsstyrelsen beviljar medel till olika insatser som syftar till att stärka och utveckla mottagande, etablering och integration för målgrupper som inkluderar asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn och personer i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Som praktikant kommer du att få möjlighet att vara med och systematiskt följa upp och analysera de insatser som beviljats statsbidrag, och utvärdera vilka framgångsfaktorer och utmaningar som finns för både individer och anordnare av insatser, med syfte att stärka och effektivisera mottagande, etablering och integration i länet. 

3. ANDTS 

Inom ramen för vårt arbete med ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) samt brottsförebyggande arbete har Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Region Kronoberg, Kriminalvården länge samarbetat med metoden SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Vi vill nu följa upp det regionala arbetet för att se hur det kan utvecklas framöver. Som praktikant får får du följa upp och hjälpa till att kvalitetssäkra metoden för att fler personer ska få vård och stöd för sitt beroende, samt minska andelen som skadas eller dör på grund av alkohol och narkotika.

Kvalifikationer

Det här är en möjlighet för dig som: 

  • är heltidsstuderande vid ett lärosäte
  • har minst två års akademisk grundutbildning på kandidatnivå alternativt på magister- eller masternivå
  • läser statsvetenskap, internationella relationer, rättsvetenskap, mänskliga rättigheter, sociologi, socialt arbete, kulturvetenskap, globala studier eller en annan tvärsektoriell inriktning på din utbildning
  • har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Har du även kunskaper i engelska, andra språk och nationella minoritetsspråk är det en fördel. 

Som person är du självständig och analytisk, tar gärna initiativ och är intresserad av att arbeta med social hållbarhet ur ett offentligt perspektiv. 

Övrigt

Praktikperioden ska vara en del av ett akademiskt studieprogram på heltid under perioden augusti-december. För att kunna praktisera hos oss behöver du vara försäkrad via ditt lärosäte under hela praktikperioden. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Tidsbegränsad praktik utan lön eller annan ersättning.
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Växjö
Län Kronobergs län
Land Sverige
Referensnummer 112-2787-2024
Kontakt
  • Anna Ståhl, 010-2237000
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-29

Tillbaka till lediga jobb