LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner
invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla och stärka den civila beredskapen i Västra Götaland? Vi söker nu en handläggare med inriktning civil beredskap, kommunstöd, till vår enhet för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för länet gällande planering och hantering av
samhällsstörningar i fredstid. Länsstyrelsen är också högsta civila totalförsvarsmyndighet i händelse av höjd beredskap eller krig. Arbetet gällande civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar) utförs i huvudsak på Enheten för samhällsskydd och beredskap.

I enhetens uppdrag ingår handläggning, planering och förberedelser inför fredstida kriser och höjd beredskap, både gällande länsstyrelsens egen förmåga och utveckling men också gällande det arbete vi gör till stöd och samordning av länets övriga aktörer med ansvar för civil beredskap. Enheten har nu ett behov av att rekrytera fler medarbetare. 

Arbetsuppgifterna kan variera i takt med hur behov och utveckling sker.

 • Stödja kommunerna i arbetet med att analysera och stärka beredskapen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att under 2023–2025 utföra detta. Uppdraget benämns KHOSS. Du, tillsammans med en kollega, fullgör detta uppdrag. I detta ingår också att samverka med Västra Götalandsregionen, som är huvudman för sjukhus och vårdcentraler.
 • Kontaktperson till beredskapshandläggarna i kommunerna i delregional Fyrbodal (14 kommuner i Bohuslän och Dalsland). Du ger råd, stöd och deltar i olika aktiviteter som anordnas i deras samarbete och nätverk gällande civil beredskap i bred bemärkelse. Du deltar i uppföljning av dessa kommuners arbete med civil beredskap.
 • Andra arbetsuppgifter inom enhetens verksamhet. Det kan vara att ta fram planeringsunderlag, svara på remisser, vara föreläsare vid konferenser och utbildningar, hålla i workshops, genomföra utvärderingar samt delta i annat arbete med civil beredskap tillsammans med övriga medarbetare.

Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet vilket innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten. Utöver ovan beskrivna arbetsuppgifter så ingår du i länsstyrelsens särskilda organisation vid samhällsstörningar och krigsstab. Du kommer arbeta med arbetsuppgifter som omfattas av sekretess och säkerhetsskydd och delta i arbete med att utveckla enhetens, länsstyrelsens och civilområdets interna arbetsprocesser inom civil beredskap. Länsstyrelsen arbetar också nationellt mellan länsstyrelserna och i samarbete med bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen har en spännande roll i arbetet med att utveckla samhällets civila beredskap. Sverige är medlem i försvarsorganisationen NATO, vilket kommer påverka arbetets innehåll och förutsättningar framöver.

Placeringsort: Göteborg

Resor förekommer i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.

Kvalifikationer
Krav

 • Relevant samhällsvetenskaplig akademisk utbildning, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap. Alternativt en annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
 • Erfarenhet från arbete inom säkerhet, krisberedskap eller totalförsvar i kommun.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
 • Vana att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram och du har självklart goda. kunskaper i de vanligaste delarna av Officepaketet.

Meriterande

 • Erfarenhet av krishantering och stabsarbete.
 • Erfarenhet av analys, utrednings- eller projektarbete.
 • Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
 • Erfarenhet från arbete inom säkerhet, krisberedskap eller totalförsvar i region, statlig myndighet eller annan verksamhet.
 • Erfarenhet av handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess.
 • Erfarenhet av samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
 • Erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt.

Personliga egenskaper

Du tar initiativ och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du inger förtroende och är bra på att arbeta tillsammans med andra genom att relatera till dem på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och också lätt för att se möjligheter i förändringar. Du har också en analytisk förmåga som märks genom ditt sätt att analysera problem och förutsättningar ur olika perspektiv och komma med förslag till lösningar. 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du har ett högt säkerhetsmedvetande och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. 

Övrigt

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Dagtid måndag - fredag 40 tim./vecka
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 112-18361-2024
Kontakt
 • Lisa Nordahl, Enhetschef, 010-2244504
 • Pehr Johansson, Funktionschef, 010-2244858
Facklig företrädare
 • Pia Severinsson, SACO, 010-2244472
 • Martin Dahl, ST, 010-2244768
 • Kajsa Lackovic, SEKO, 0770-457900(växel)
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb