LÄNSSTYRELSEN SKÅNE, Avd för natur och vatten, Vattenstrategiska enheten

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.

Beskrivning

Länsstyrelsen söker en vattenstrateg på deltid till vattenstrategiska enheten på avdelningen för natur och vatten. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på sex månader och omfattningen är ca 25 %. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Tillträde i juli eller enligt överenskommelse.

Vattenstrategiska enheten har ett nära samarbete med fiske- och restaureringsenheten och vattenenheten. Tillsammans arbetar vi brett med vattenfrågor i länet kring t.ex. vattenförvaltning, restaurering av vattenmiljöer, fiske, tillsyn av vattenverksamhet, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), kalkning av försurade vatten, skydd av dricksvatten, samt framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag och miljöövervakning. Vår gemensamma uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer samt att bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheterna har tillsammans cirka 30 medarbetare med olika utbildningsbakgrund. Hos oss arbetar bland annat personer som är limnologer, marinbiologer, fiskeribiologer, naturgeografer, miljövetare, naturvårdsingenjörer, agronomer, geologer och jurister.

Arbetsuppgifter

Vattenstrategiska enheten arbetar på uppdrag av vattenmyndigheterna med vattenförvaltning med t ex miljöbedömning av vatten, undersökningar av vattenmiljöer, kunskapsunderlag, förslag till åtgärder samt pådrivande i åtgärdsarbetet och information till olika aktörer. Enheten arbetar även med miljömålsarbete och -uppföljning, kontakt med vattenråd i länet, tillsynsvägledning till kommuner och har en expertroll i vissa ärenden om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och att representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar av vattenverksamhet i Mark- och miljödomstolen.

Vi söker nu en vattenstrateg som kan sammanställa och utvärdera nationella, regionala och lokala referenssjöar (eventuellt även vattendrag) i Skåne, sammanställa och utvärdera syrehalter i skånska sjöar, beskriva ett antal sjöar, justera och slutföra underlag till sjöregistret samt klassa hydromorfologi i biotopkarterade vattendrag.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning vatten (limnologi). Du bör ha mångårig erfarenhet av vattenfrågor från myndighetssidan speciellt klassning av hydromorfologi i biotopskarterade vattendrag. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med vattendrag och sjöar (i Skåne), med koppling till enhetens uppdrag, särskilt sjöregistret.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmågan att arbeta såväl självständigt som i par eller i större grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera. Du har förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt. Du har förmåga att sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor samt har ett miljöengagemang.

Säkerhetsklassning

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

 

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter. 

Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Tillträde i juli eller enligt överenskommelse.
Löneform Timlön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Ca 25 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 112-20071-24
Kontakt
  • Charlotte Carlsson, stf enhetschef, 010-2241268
Facklig företrädare
  • Cecilia von Platen, OFR/S, P, O (ST), 010-2241725
  • Saga Hedstigen Sundblad, Saco-S , 010-2241090
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-07-05

Tillbaka till lediga jobb