Logotype for Länsstyrelsen

Søk på Intresseanmälan - examensarbete/praktikplats


1. Ansökan avser *

 •  Examensarbete
 •  Praktik

2. I vilken del av vår organisation är du intresserad av att göra ditt examensarbete/praktisera? *

 •  Avdelningen för utveckling och stöd
 •  Landsbygdsavdelningen
 •  Löneservice
 •  Miljöavdelningen
 •  Samhällsutvecklingsavdelningen
 •  Telefonistorganisationen

3. Ange vilken period du är intresserad av att göra examensarbete/praktisera hos oss. *

0 / 100

4. Vad är din nuvarande sysselsättning? *

 •  Studerande på högskola eller universitet
 •  Studerande på annan eftergymnasial utbildning
 •  Annan sysselsättning

5. Är du berättigad försäkring under ditt examensarbete/din praktik via din nuvarande sysselsättning? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Beskriv vilket område du helst vill göra ditt examensarbete/praktisera inom. *

0 / 500
Bifoga gärna eventuell presentation av ditt examensarbete/din praktik under "Övriga filer" nedan.
Aksepterte filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Maksimal filstørrelse: 40MB
Last opp Filopplasting pågår eller
Vedlagt CV: Last ned
Last opp Filopplasting pågår eller
Vedlagt personlig brev: Last ned
Last opp Filopplasting pågår