Länsstyrelsen i Kronobergs län, Samhällsutvecklingsavdelningen, Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kronoberg är en spännande arbetsplats. Få andra myndigheter har ett så brett arbetsområde och vi arbetar direkt under regeringen. Vi företräder staten i Kronoberg och hanterar målkonflikter, bjuder in till samverkan och stödjer utveckling. Vi arbetar tillsammans mot ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans.

Vi har idag ca 220 medarbetare på Länsstyrelsen och arbetsplatsen ligger centralt i universitetsstaden Växjö.

Enheten för social hållbarhet består av en stor mängd sakområden; jämställdhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, ANDTs, integration, nationella minoriteter, föräldraskapsstöd, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande, funktionshinder och barns rättigheter. Att hålla ihop alla dessa uppdrag och få en gemensam inriktning  och förstärkning mellan dem är viktigt.  

Enheten behöver förstärka genom att stötta enhetschefen i att samordna de många uppdragen. Som samordnare stöttar du enheten och enhetschefen med samordning. Rollen innebär också att stötta eller i vissa fall ersätta enhetschefen i teamavstämningar för att se vad som händer i teamen och hur det kan kopplas till det enhetsgemensamma.

Samordnarens ansvar gäller inte myndighetsrapporteringar, tertialuppföljningar, årlig verksamhetsplanering, arbetsmiljöansvar, remissvar till myndighet eller departement, beslutsfattande i statsbidragsärenden, teammöten, för vilka fortsatt enhetschefens ansvar. Arbetsgivaransvar ingår inte i samordnarens uppgifter. Ansvaret kan förändras och komma att utökas eller minskas efterhand.

Kvalifikationer

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med något av sakområdena som nämns ovan. Som person är du drivande, pedagogisk, utvecklingsorienterad och strukturerad. Du är bra på att se helheter. Du är snabb, effektiv och tar fram goda underlag för diskussion och utveckling.  Du är bra på att utveckla och förbättra arbetsmetoder, organisera ditt arbete, samt att analysera nya idéer och problem där du har förmågan att hitta nya lösningar. 

Förordnandet gäller för 2 år

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Växjö
Län Kronobergs län
Land Sverige
Referensnummer 112-3112-2023
Kontakt
  • Carin Lamme-Lindh, Avdelningschef, 010-2237000
Facklig företrädare
  • Veronica Trygg, SACO, 010-2237000
  • Peter Vitnavall, SACO, 010-2237000
  • Hanna Pettersson, ST, 010-2237000
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-08

Tilbake til ledige stillinger