LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN, Avdelning samhälle, Vattenmyndigheten

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

Beskrivning

Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen. Vill du vara med?

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt.

Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Kalmar län för nuvarande och kommande generationer.

På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

 • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
 • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
 • Möjlighet att lära nytt och utvecklas

Länsstyrelsen i Kalmar är också Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt som omfattar sju län och ett 90-tal kommuner. Vattenmyndigheten har ett omfattande samarbete med de övriga fyra regionala vattenmyndigheterna och samverkar även med en mängd aktörer både nationellt och i distriktet.

På Vattenmyndighetens kansli arbetar 18 personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde är att efterleva och implementera EU:s vattendirektiv. Vi värnar vattnets värde i Sverige genom att kartlägga status, identifiera påverkan, ta fram underlag för beslut i vattendelegationen om juridiskt bindande åtgärder och miljökvalitetsnormer för vattnet i vårt distrikt samt långsiktiga förvaltningsplaner. På enheten finns några av Sveriges främsta experter inom området och vi har ett mycket gott samarbete med varandra med en god sammanhållning och trivsel.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgift är att ansvara för utveckling av principerna för miljökvalitetsnormerna för vatten i nationell samverkan med resterande fem vattenmyndigheter och på kansliet vid Vattenmyndigheten Södra Östersjön. I uppgifterna ingår att bereda underlag till vattendelegationens beslut om miljökvalitetsnormer samt att skriva yttranden i prövningsärenden rörande miljökvalitetsnormer för vatten och delta i eventuella huvudförhandlingar. Dessutom kommer du att vara ett stöd till vattenvårdsdirektören och kansliets experter när det gäller tillämpningen av vattenförvaltningens regelverk.

Kvalifikationer

Krav

 • Högskoleutbildning med inriktning mot juridik, miljörätt, samhällsvetenskap eller naturvetenskap.
 • Erfarenhet av arbete med miljö- eller vattenrättsliga frågor

Meriterande

 • Praktisk erfarenhet av prövning enligt miljöbalken/vattenrätt
 • Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer
 • Erfarenhet av prövning av samhällsviktig verksamhet så som vattenkraft, markavvattning, täktverksamhet eller urban exploatering.

Vi söker en drivande, helhetsorienterad och samarbetsinriktad person som har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Du är intresserad av att åstadkomma nytta för samhället och miljön genom att genomföra arbetet på ett korrekt och kunnigt sätt ur både juridisk och naturvetenskaplig synvinkel. Ditt fokus ligger på möjligheter snarare än hinder.

Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver personen vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Villkor

Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och kommer då att medföra en säkerhetsprövning och registerkontroll. Svenskt medborgarskap kan också då vara ett krav för tjänsten. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kalmar
Län Kalmar län
Land Sverige
Referensnummer 112-4468-2023
Kontakt
 • Irene Bohman, vattenvårdsdirektör, 010-2238412
 • Matilda Valman, vattensamordnare, 010-2238000
Facklig företrädare
 • Anna Lindberg, SACO, 010-2238561
 • Ann-Eva Zidén, ST, 010-2238530
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Tilbake til ledige stillinger