LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN, Avdelning natur, Vattenenheten

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

Beskrivning

I länets sjöar, vattendrag och långa kuststräcka samsas många behov, möjligheter och utmaningar. Här finns värdefulla vattenmiljöer som många vill nyttja för verksamheter, rekreation och boende. De senaste årens torka och vattenbrist har ökat intresset för att säkra vattenförsörjning och hålla vatten i landskapet och många projekt pågår och planeras.

Som handläggare på vattenenheten arbetar du med kollegor på hela Länsstyrelsen men dina närmaste medarbetare är drygt 20 engagerade kollegor med olika expertområden inom vatten. Enheten ansvarar för vattenverksamhetshandläggning, bidragshantering och uppdrag i vatten- och fiskefrågor. Här ingår genomförande av vattendirektivet, den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft och vattenskyddsområden, ansvar för våtmarkssamordning, samordning av nationellt marint områdesskydd, åtgärdsprogram för vattenanknutna hotade arter, vattenanknutna miljömål, miljöövervakning och kalkning.

Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

Arbetsuppgifter

Vi söker en limnolog/akvatisk ekolog för en visstidstjänst att förstärka gruppen med.

I rollen som handläggare för denna tjänst kommer du bland annat att jobba med uppdatering av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av omprövningen för att nå moderna miljövillkor för vattenkraften i Sverige. Bevarandeplanerna behöver utvecklas och förtydligas med avseende på vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Det inkluderar att identifiera de åtgärder som krävs för att nå gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper. Åtgärderna kan till exempel vara förbättrande vandringsvägar för lax och öring och/eller en mer gynnsam reglering av vattenflöde för att möjliggöra tillräckliga svämningar i vattendragen.

I ditt jobb kan det även komma att ingå handläggning av anmälningsärenden gällande vattenverksamhet, till exempel vattenuttag, våtmarker och nedläggning av kablar. Du kommer att ha din placering på Vattenenheten men jobba nära Naturskyddsenheten.

Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande och innebär stort ansvar med många externa och interna kontakter.

Följande filmer beskriver arbetsuppgifterna: 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom limnologi, biologi eller motsvarande som vi finner likvärdigt. Du ska ha en grundläggande kunskap och förståelse för hur limniska vattenmiljöer fungerar. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha GIS-kunskaper. Du ska även ha B-körkort.

Erfarenhet från förvaltning och myndighetsarbete, arbete med restaureringsåtgärder i limniska miljöer, kunskaper inom hydromorfologi samt vana att arbeta med problemlösande arbetsuppgifter är meriterande.

Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget. Du behöver vara nyfiken, våga ta dig an och lösa nya uppdrag och arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med kollegor. Vi lägger därför stor vikt vid att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver processer vidare, att du är strukturerad i din planering och i ditt agerande och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och håller tidsramar. Du behöver även ha gott omdöme och kunna väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Eftersom du ingår i en arbetsgrupp krävs det att du har god samarbetsförmåga.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2023-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kalmar
Län Kalmar län
Land Sverige
Referensnummer 112-4494-2023
Kontakt
  • Ingrid Palmblad-Örlander, 010-2238450
  • Åsa Axheden, 010-2238574
Facklig företrädare
  • Anna Lindberg, SACO, 010-2238561
  • Ann-Eva Zidén, ST, 010-2238530
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-07-16

Tilbake til ledige stillinger