LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN, Vattenenheten

Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vattenenheten är en av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi brett med vattenfrågor i länet. Allt från restaurering av vattenmiljöer, kalkning och fiske till vattenförvaltning och miljöövervakning. Enheten driver även ett eget vattenlaboratorium och arbetar med att öka åtgärdsarbetet i länet genom att förmedla bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, fiskevårdsbidrag och dricksvattenstöd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.

Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare – tillsammans för en hållbar framtid!

Beskrivning

Vi letar efter engagerade personer som är intresserade av att arbeta med vatten- och fiskevård på Länsstyrelsen i Jämtlands län under sommarsäsongen 2024. Arbetet fokuserar på att förbättra livsmiljöerna för fisk, flodpärlmussla, utter och andra vattenlevande arter i länets vatten. Om du delar vår passion för att främja och bevara och den biologiska mångfalden i våra vattenmiljöer ser vi fram emot din ansökan.

Vi söker ca 10-15 personer till fältverksamheten kopplat till vårt långsiktiga arbete med vatten- och fiskevård. Arbetet sker till stor del inom pågående restaureringsprojekt, exempelvis EU-projekten Rivers of Life och Ecostreams for LIFE men även inom andra uppdrag kopplade till vattenvård och fiske. Tjänsterna kan komma att variera i tid från ca 3–7 månader. Det mesta av arbetet sker juni till september/oktober. Någon av tjänsterna kan bli aktuell att påbörjas tidigare och slutföras senare samt innehålla mer administrativa arbetsuppgifter.

En stor del av arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Östersund som gör att man måste övernatta på annan ort, vilket kan ske veckovis. Arbetet genomförs under sommarsäsongen och möjligheten till semester är begränsad.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter blir främst att delta i fältverksamheten. Förberedelser, dataläggning och sammanställningar av utfört fältarbete kan också ingå. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan bli aktuella. Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:

 1. Planera och leda arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker tillsammans med grävmaskinförare i ett arbetslag.
 2. Åtgärdsinventering av flottledsrensade vattendrag med stöd av ESRIs applikationer survey, field maps eller collector.
 3. Manuell restaurering av vattendrag.
 4. Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag.
 5. Dammutrivningar.
 6. Inventering och restaurering av dikade våtmarker.
 7. Elprovfiske, nätprovfiske, kräftprovfiske i sjöar och vattendrag.
 8. Genomföra motorsågs- och röjningsarbete.
 9. Vandringshindersinventering av äldre dammar och vägövergångar.

Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna. Ange datum i ansökan när du tidigast kan börja och hur länge du kan arbeta.

Kvalifikationer

Rollen kräver att du har bra samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt samt kan arbeta självständigt och fatta egna beslut när det är nödvändigt. Vi lägger stor vikt vid dessa egenskaper och eftersträvar även jämlikhet på arbetsplatsen.

För att klara av arbetet behöver du ha förutsättningar att gå hela dagar i skog och mark, vada i rinnande vatten, jobba från båt och bära fältutrustning till och från vattendragen. Arbetet innebär även resor runt om i länet så B-körkort är ett krav.

Extra meriterande för tjänsten är om du har relevant utbildning och/eller erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna, särskilt arbetsuppgift 1, 2 och 7.

Övriga meriterande delar är om du har intresse av vatten-, fiske-, och naturvård och stor vana att vistas i naturen.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-13 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer 707-2024
Kontakt
 • Gunnar Jacobsson, Fältchef, 010-2253277
Facklig företrädare
 • Anders Rydeborg, Saco, 010-2253294
 • Igor Skenderija, ST, 010-2253410
Publicerat 2024-01-26
Sista ansökningsdag 2024-02-18

Tillbaka till lediga jobb