LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, att förmedla kunskap och att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Du kommer att tillhöra naturskyddsenheten som idag består av 15 personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde berör myndighetsutövning kring skydd och bevarande av naturvärden i Södermanland utifrån ett brett perspektiv. Våra huvuduppdrag är dels att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken, dels att arbeta med formellt skydd av områden som att bilda nya naturreservat i länet.

Vi erbjuder en spännande och rörlig arbetsplats med kunniga och engagerade kollegor. Du kommer att ingå i en grupp på sju personer som arbetar med skydd av värdefull natur, där du kommer arbeta självständigt och i samarbete med andra.

 

Arbetsuppgifter

Hos oss kommer du att arbeta med att ta fram och sammanställa data, göra naturvårdsbedömningar som utgör underlag för områdesskydd i limniska miljöer men även skyddsarbete i andra miljöer ingår i arbetet. Du kommer driva områdesskyddsprocesser, ha markägarkontakter och samråd med olika myndigheter och sakägare, samt ta fram beslut och skötselplaner.

Arbetsuppgifterna utöver det innebär uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områden och bidra i arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Tjänsten erbjuder en kombination av handläggning och fältarbete i perioder. Vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns på enheten, och myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella. På enheten arbetar vi till exempel med prövning och tillsyn. I vår prövningsverksamhet ser vi till att hänsyn tas till ekosystem, biologisk mångfald, arter och habitat när samhället eller verksamheter utvecklas. Ett urval av arbetsuppgifter inom området är att skapa en bild av påverkan på naturmiljön utifrån underlag och dialoger. Sedan utifrån miljöbalken, praxis och vägledning skriva välmotiverade beslut.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har en examen på högskole- eller universitetsnivå (minst 3 år) inom ämnesområdena limnologi, akvatisk ekologi, akvatisk biologi, eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

B-körkort krävs för denna tjänst.

Arbetet ställer krav på en förmåga att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska. Vårt arbete handlar mycket om kontakter med omvärlden och därför är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt och skapa relationer. Vi jobbar med verksamhetsutövare, berörda markägare och intressenter och därför är din kommunikativa förmåga, tydlighet och förmåga att navigera i konfliktfyllda situationer avgörande. Du behöver även ha förmåga att självständigt kunna driva och slutföra projekt, som både kan vara stora och komplicerade. Samt vara lösningsorienterad, ha ett gott ordningssinne och inneha förmågan att självständigt strukturera upp dina arbetsveckor. Vi söker dig som är duktig på att samverka kring frågor både internt och externt. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande för tjänsten är:

  • Erfarenhet av arbete med skydd av värdefull natur, i första hand i limniska miljöer. Även erfarenhet av skogliga miljöer och våtmarker är särskilt meriterande.
  • Erfarenhet av ett arbete med naturvård och vattenvård ur ett bredare perspektiv, särskilt om limniska arters och habitats känslighet för mänsklig påverkan (t.ex. vattenreglering eller markavvattning). Gärna på en myndighet.
  • Erfarenhet av fältarbete med inventering av akvatiska arter och biotoper.
  • Erfarenhet av projektledning.
  • Att kunna driva egna processer, slutföra uppgifter och skriva rapporter.
  • Praktiskt erfarenhet av eller utbildning inom miljörätt och GIS (ArcGIS Pro).
  • Goda art- och biotopkunskaper av relevans för arbetsområdet.

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.  

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Inger-Marie Wohlfarth som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Anna Forsberg (ST, växel 010-223 40 00).

Ansökan

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 12 maj 2024.

Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta
HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Nyköping
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 3023-2024
Kontakt
  • Inger-Marie Wohlfarth, 0102234000
Facklig företrädare
  • Patrik Holmer, Saco-S, 010-2234000
  • Anna D Forsberg, 010-2234000
Publicerat 2024-04-16
Sista ansökningsdag 2024-05-12

Tillbaka till lediga jobb