Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Beskrivning

Det händer mycket inom området samhällsskydd och beredskap, både i länet och inom Länsstyrelsen. I takt med återuppbyggnaden av det civila försvaret och ett ökat fokus på beredskapsfrågor har uppdragen till länsstyrelserna de senaste åren blivit allt fler. Dessa uppdrag hanteras i stor utsträckning av enheten samhällsskydd och beredskap. Enheten består idag av tolv medarbetare med varierad sammansättning av kompetens och erfarenhet.

Vill du vara med och bidra till ett säkrare samhälle och utveckla den civila beredskapen i Västernorrland tillsammans med andra aktörer?

Enhetens arbetsuppgifter spänner över hela hotskalan från olyckor till krig och kan variera i omfattning och inriktning över tid. Arbetet utgår från den nationella planeringen men fokuserar på förhållandena i Västernorrland. Som medarbetare på enheten arbetar du tillsammans med kollegor på myndigheten och i samverkan med andra aktörer inom enhetens ansvarsområden krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar. När något allvarligt inträffar i Västernorrland har vi en aktiv roll att samordna hanteringen av händelsen i länet. Enheten ansvarar för samordning av funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) vilken till största del bemannas av enhetens medarbetare.

Arbetsuppgifter

Som beredskapshandläggare kommer du att arbeta med länsstyrelsens egen beredskap och planering för olika händelser samt med olika aktörer i länet genom stöd och samverkan. Det kan exempelvis handla om risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, krishantering, planering inför höjd beredskap, tekniskt ledningsstöd, säkerhetsskydd, skydd av samhällsviktig verksamhet eller riskhänsyn i samhällsplanering och miljöprövningsärenden. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är stöd till kommuner, uppföljning och utvärdering av egen eller kommunal verksamhet samt övning och utbildning.

Den aktuella tjänsten har ett visst fokus på frågor som rör vattentjänster. Länsstyrelsen Västernorrland har för närvarande två särskilda uppdrag i myndighetens regleringsbrev inom det området som du kommer att ansvara för att leda och driva. Det ena uppdraget rör dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och är inriktat på arbete inom länet tillsammans med kommuner och VA-huvudmän. Det andra uppdraget rör försörjning av viktiga varor för avloppsrening, vilket handlar om nationell samordning av länsstyrelsernas arbete inom uppdraget. Vidare kommer du att vara Länsstyrelsen Västernorrlands kontaktperson mot beredskapssektorn dricksvattenförsörjning och livsmedel, samt ansvara för att följa ämnesområdet och utgöra expertkompetens inom dessa frågor.

I arbetet ingår att du har en god bild av förhållandena i länet. Som medarbetare vid enheten förväntas du, utöver ett brett utvecklingsarbete, också kunna ta en operativ roll vid hantering av en samhällsstörning eller under höjd beredskap. Resor i tjänsten förekommer, både inom länet och nationellt.

Är du den lagspelare som brinner för beredskapsfrågor som vi letar efter? I så fall ser vi fram emot din ansökan! 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning mot antingen samhällsskydd och beredskap eller säkerhet. Du har också flerårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.

Det är särskilt önskvärt att du har ett intresse för VA-frågor och det är meriterande med erfarenhet från VA-området. Andra meriterande erfarenheter är att ha varit projektledare, från arbete inom området samhällsskydd och beredskap inkl. säkerhetsskydd, erfarenhet från offentlig förvaltning och att ha tjänstgjort som TiB eller motsvarande funktion.

Vi förutsätter att du har ett högt säkerhetsmedvetande och en förståelse för säkerhetsskyddsarbete. Du har också B-körkort.

För att fungera i den här tjänsten behöver du vara självgående och arbeta strukturerat och med stor noggrannhet. Du driver arbetet framåt genom att du skapar engagemang och goda relationer. En god kommunikativ förmåga är nödvändig i dina kontakter med dina många motparter i dina uppdrag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Övrigt

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. 

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Härnösand
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-3721-2024
Kontakt
  • Tobias Lindenkäll, 0611-349000
Facklig företrädare
  • Oskar Norrgrann, ST, 0611-349000
  • John Molin, SACO, 0611-349000
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb