LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Naturvårdsenheten är den största av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi bland annat med att med att bevara den biologiska mångfalden, främja friluftslivet, bilda och sköta om naturreservat, underhålla våra fjälleder, förvalta våra viltstammar, samt bedriva tillsyn och utfärda tillstånd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.

Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare – tillsammans för en hållbar framtid!

Beskrivning

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att, utifrån olika aktörers ansvarsområden, leda och samordna det
regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, vilt- och rovdjursförvaltning,
invasiva främmande arter samt havs- och vattenmiljö. Av regleringsbrevet framgår att Länsstyrelserna ska prioritera skydd av skogar och akvatiska områden med höga naturvärden.
Arbetet med områdesskydd är placerat på Naturskyddsfunktionen, en av Naturvårdsenhetens fyra
funktioner, i arbetsgruppen områdesskydd. Arbetet, som avser både reservatsbildning och slutförande, sker utifrån den nationella strategin för formellt skydd av skog respektive den nationella strategin för skydd av sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden samt med hänsyn till äganderätten och regeringens ambitioner om frivilligt formellt skydd. Arbetsgruppen består i dagsläget av nio personer.

Arbetsuppgifter

Arbete med områdesskydd av främst terrestra naturmiljöer i Jämtlands län. 

I arbetet ingår att föra löpande dialog med markägare och dennes ombud, presentera förslag till avgränsning av kommande områdesskydd för markägare, att diskutera avgränsningar av området och föreskrifter, att hålla samråd med kommuner, att genomföra konsultation med samiska företrädare, att skriva fördelningsplan, att beställa värdering och förhandling, att ta fram områdesbeskrivningar och artlistor inför kommande beslutsunderlag samt upprätthålla lagstadgad registervård i VicNatur och andra IT-stöd. Det dagliga arbetet sker inom arbetsgrupp områdesskydd. Regelbunden avstämning sker även med kollegor på andra enheter. Bildande av områdesskydd ställer höga krav på samverkan och lyhördhet för att fånga upp synpunkter från markägare, förvaltare, samebyar, SSR, andra myndigheter m.fl. Extern samverkan sker med berörda parter inklusive Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är högskoleutbildad, gärna med inriktning naturvetenskap med biologisk kompetens eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant eller likvärdig. Du ska ha minst 6 månaders erfarenhet av att jobba med områdesskydd (bilda och skriva) eller annan arbetslivserfarenhet som är relevant för rollen. Arbetet förutsätter att du har erfarenhet av att digitalisera och använda ArcGIS. Då arbetet innefattar resor är även B-körkort ett krav. 

Det är meriterande om du har:

  • Arbetslivserfarenhet av områdesskydd inom statlig myndighet
  • Erfarenhet av att arbeta med myndighetshandläggning
  • Erfarenhet av att använda VicNatur

Som person är du lyhörd för andras åsikter, du har god samarbetsförmåga, är noggrann och strukturerad samt visar gott omdöme i din tjänstemannautövning. Du är också mål- och resultatinriktad med en god förmåga att formulera välmotiverade beslut utan att fastna i detaljer. 

Villkor

Tjänsten kan komma att övergå till en tillsvidaretjänst efter avslutat vikariat beroende på budget 2025

Foto: Per Danielsson

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-05
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer 3887-2024
Kontakt
  • Annelie Johansson, funktionschef, 010-2253479
Facklig företrädare
  • Therese Carlson, ST, 010-2253385
  • Anders Davidsson, Saco, 010-2253224
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-05-28

Tillbaka till lediga jobb