Vill du vara med att fånga upp och samordna de gemensamma frågor och utmaningar som uppstår i samband med kontinuitetsplanering ur alla 21 länsstyrelsens perspektiv? Drivs du av att uppnå resultat i samarbete med andra och har en stor förmåga att skapa, behålla och utveckla relationer både på kontoret och i digitala miljöer? Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig.

Vad ingår i rollen?
Din roll som samordnare kommer att tillhöra Safir som är den länsstyrelsegemensamma stödfunktionen för informationssäkerhet och dataskydd. Safir stödjer de 21 fristående länsstyrelserna inom informationssäkerhet i sin bredaste definition.

Det nya uppdraget handlar om att stärka länsstyrelsernas förmåga att möta en allvarlig IT-störning eller ett cyberangrepp.

I takt med digitaliseringen växer verksamhetens beroende av IT-stöd och med det konsekvenserna för verksamheten när IT-tjänster eller digitalt lagrad information blir otillgänglig. I det länsstyrelsegemensamma kontinuitetsarbetet uppstår frågor och utmaningar som behöver omhändertas. Det saknas idag någon som håller samman och driver dessa frågor ur ett länsstyrelsegemensamt verksamhetsperspektiv. Därför behöver vi en ny kollega.

Syftet med samordningen är att fånga upp, hantera och samordna de gemensamma frågor och utmaningar som uppstår i samband med förvaltnings­organisationens arbete med kontinuitetsplanering, ur ett verksamhetsperspektiv.

Det primära målet för uppdraget och samordnaren är att kraftigt öka länsstyrelsernas möjlighet att utföra sin verksamhet även vid eventuell påverkan på IT-miljön. Det görs genom att säkerställa att förvaltningsobjektens mål levereras 2024.

Dina arbetsuppgifter är bland annat att

 • kartlägga och sammanställa gemensamma frågor, utmaningar och behov som uppstår i förvaltnings­organisationens kontinuitetsarbete
 • ha en nära dialog med programmet för stärkt digital motståndskraft (Program X)
 • länka samman och skapa kontaktytor mellan förvaltnings­objekt och andra aktörer inom länsstyrelserna
 • stötta förvaltningsobjekten i dialogen med verksamhets­nätverken och de som nyttjar förvaltningsobjektens tjänster
 • stötta förvaltningsobjekten i dialogen med andra myndigheter
 • ta fram förslag på ett gemensamt arbetssätt och implementera arbetssättet för att förvalt­nings­organisationen ska kunna identifiera, prioritera och riskbedöma IT-komponenter och beroenden för kritiska informationstillgångar.

Är du den vi söker?  
För den här rollen vill vi att du har

 • utbildning som Länsstyrelsen bedömer som relevant
 • aktuella erfarenheter av projektledning
 • erfarenhet av att jobba i eller med förvaltningsorganisationen (till exempel med arbetsuppgifter som förvaltningsledare, objektspecialist, projektledare och m.m.)
 • IT-vana för att utföra arbete lika bra digitalt som från kontorsmiljö.

Som person är du resultatinriktad och har god samarbetsförmåga och är relationsorienterad i ditt arbetssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har god helhetssynförmåga för att kunna agera i olika verksamhetsgrenar och i förvaltningsorganisationen. Vi ser att du genom din kommunikativa och pedagogiska förmåga ökar förståelsen och medvetenheten kring vikten av systematiskt kontinuitetsarbete.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och ser det som en självklarhet att du bidrar till ett gott samarbete och arbetsklimat.

Det är meriterande om du har

 • aktuell erfarenhet av att planera och genomföra workshops både digitalt och fysiskt i kontorsmiljön
 • erfarenhet av att jobba i en liknande roll
 • aktuell kunskap om och/eller erfarenhet av kontinuitetsarbete
 • aktuell erfarenhet av att arbeta på Länsstyrelsen och/eller inom statlig myndighet.

Mer om oss och rollen
Safir tillhör avdelningen för beredskapsfrågor och består av 11 engagerade kollegor med expertis inom informationssäkerhet, juridik, dataskydd, arkiv, kommunikation respektive verksamhetsutveckling. Safir stödjer alla landets länsstyrelser så resor i rollen kommer vara aktuella. Du kommer att vara placerad på kontoret i Stockholm med möjlighet att jobba på distans. Arbetsgruppen har höga krav på att genomföra arbetet för länsstyrelsernas gemensamma bästa. Du kommer att arbeta självständigt i anslutning till Safir, där också den länsstyrelsegemsamma informationssäkerhetssamordnaren finns placerad. Teamet på Safir leds av en enhetschef som utövar ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap, där uppföljning och avstämning sker regelbundet.

Anställningen är på visstid fram till årsskiftet, på heltid. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Så rekryterar vi 
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.

Intervjuer sker från och med vecka 18.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Maria Leijon, tfn 010- 223 10 00.
Fackliga kontaktpersoner är Sandra Buijsse, SACO, mejl sandra.buijsse@lansstyrelsen.se och Göran Dalin, ST, mejl goran.dalin@lansstyrelsen.se.

Sista ansökningsdag: 28 april 2024
Referensnummer: 112- 15894-2024

Välkommen med din ansökan!

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.

Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.

Tillträde Snarast
Löneform Månadslön

Tillbaka till lediga jobb