Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för kulturmiljö

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din kunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland!

Du kommer att tillhöra enheten för kulturmiljö och vi arbetar med frågor som rör hållbar
samhällsplanering, boende, och kulturmiljö. Främst arbetar vi med ärendehandläggning och tillsyn samt deltar i utredningar och utvecklingsprojekt inom de olika områdena. Totalt är vi ca 15 medarbetare på enheten. På vår arbetsplats har du roligt, utvecklas och arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare. Vårt arbete är meningsfullt och hållbart.

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta alla typer av arkeologiärenden enligt 2 kap kulturmiljölagen där stora delar av arbetet kommer att vara kopplat till Ostlänksprojektet. Arbetsuppgifterna rör bland annat prövning av ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar vilket inkluderar att utforma förfrågningsunderlag, granska undersökningsplaner och fatta beslut i samband med arkeologiska utredningar och undersökningar. Du kommer att göra bedömningar av och kommunicera förekomster av fornlämningar och behov av arkeologiska åtgärder inför exploateringar. Bedömning av omständigheter i ärenden gör du med stöd av de lagar, styrdokument och rättslig praxis som gäller i området.

Arbetet innebär kontakt med exploatörer, kommuner och myndigheter och andra sakområden på Länsstyrelsen. Arbetet innebär även andra uppgifter såsom att svara på remisser av olika slag rörande exempelvis planärenden inom Ostlänksprojektet samt bedömningar av miljökonsekvensbeskrivningar och väg-/järnvägsplaner. Det ingår också att göra bedömningar av fornlämningar och kulturlandskap i riksintressen för kulturmiljövården. Samordnande uppgifter för kulturmiljövården i Ostlänkenprojektet kan komma att ingå beroende på personlig bakgrund och erfarenhet.

Krav för tjänsten

 • Akademisk examen omfattande minst tre år från högskola eller universitet med inriktning mot nordisk arkeologi
 • Du uttrycker dig väl i svenska språket, såväl i tal som skrift
 • Du hanterar och kan Officepaketet och GIS-program väl 

Meriterande

 • har ämneskunskaper i nordisk historisk kulturgeografi, historisk arkeologi, kulturegendomsrätt eller motsvarande och därigenom har god kunskap om kulturmiljölagens bestämmelser
 • utbildning inom infrastrukturplanering
 • kunskaper om länets kulturlandskap

Vidare är det meriterande om du har:

 • erfarenhet av administrativt arbete med arkeologifrågor och vana att granska inkomna handlingar från sökande och bereda beslut
 • erfarenhet av uppdragsarkeologi, helst i arbetsledande ställning/projektledare och av att ha upprättat och/eller ha bedömt undersökningsplaner och kostnadsberäkningar
 • arbetat med detaljplanehantering, väg-/järnvägsplanering eller miljökonsekvensbeskrivningar med ett kulturmiljöfokus
 • erfarenhet av övrigt arbete inom statlig myndighet/kommunal förvaltning som innefattar myndighetsutövning inom kulturmiljövården
 • erfarenhet av arkeologiska anbudsförfaranden
 • bra överblick och kunskap över lagstiftning som rör planering, byggande och järnvägsbyggande, PBL, MB och järnvägslagen
 • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som arkeolog från museum eller konsultverksamhet, tex fornminnes- eller kulturlandskapsinventering
 • erfarenhet av länsstyrelsernas handläggningssystem Platina, ASK fornlämningar och Fornreg 
 • B-körkort

Som person är du initiativrik och driven och levererar resultat inom utsatt tidsram. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter satt i ett bredare sammanhang, arbeta självständigt då uppdragen kräver det men också samarbeta bra med andra då arbetet till viss del sker i projekt och arbetsgrupper. Du är strukturerad, noggrann och metodisk vilket gör att du kan arbeta resultatinriktat utan att påverkas negativt av annat arbete som väntar. Du har god analytisk förmåga och är trygg i dina bedömningar. Du är lyhörd eftersom samtal med aktörer och sökande ställer krav på att vara en god lyssnare och att i kontakten med olika parter ha förmågan att sakligt meddela besked och beslut utan att blanda in egna värderingar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet. 

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Om oss som myndighet, våra förmåner och övriga villkor 

Länsstyrelsen Östergötland är en statlig myndighet och vårt kontor ligger i centrala Linköping. Som anställd hos oss har du bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, utökad föräldrapenning och flexarbetstid. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete upp till två dagar i veckan i genomsnitt om verksamheten tillåter. 

För oss är det viktigt att vår arbetsplats präglas av omtanke, respekt och kommunikation och enligt den statliga värdegrunden. Läs mer om oss, våra förmåner, vår värdegrund och hur det är att arbeta hos oss.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning. 

Vill du veta mer kontakta enhetschef Patrick Björklund, tel. 010-223 53 48. 

Fackliga företrädare för SACO är Magnus Roback, tel. 010-223 54 89 och för ST är Nina Stenmark, tel. 010-223 53 04.

Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.com. Din ansökan ska ha inkommit senast 3 juni 2024, ange ref nr: 8898.

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 8898
Kontakt
 • Patrick Björklund, 010-2235348
Facklig företrädare
 • Magnus Roback, SACO, 010-2235489
 • Nina Stenmark, ST, 010-2235304
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-03

Tillbaka till lediga jobb