LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Naturvårdsenheten är den största av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi bland annat med att med att bevara den biologiska mångfalden, främja friluftslivet, bilda och sköta om naturreservat, underhålla våra fjälleder, förvalta våra viltstammar, samt bedriva tillsyn och utfärda tillstånd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.

Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare – tillsammans för en hållbar framtid!

Beskrivning

Naturskyddsfunktionen med 17 medarbetare är en av fyra funktioner inom Naturvårdsenheten. Vi arbetar främst med områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter samt ärendehandläggning av naturärenden. Naturärendegruppen (fem personer) har ansvar för tillstånds-, dispens- och anmälningsärenden av Natura 2000, skyddade naturområden, strandskydd, terrängkörning, artskydd, biotopskydd m.m. I arbetet ingår även att granska kommunala strandskyddsdispenser och att svara på internremisser av betydelse för samhällsplanering, besöksnäring och landsbygdsutveckling. Tillsyn och information till verksamhetsutövare samt tillsynsvägledning till kommunerna är andra viktiga arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

Vi söker en handläggare för naturärenden enligt miljöbalken och terrängkörningslagen. Tjänsten är tillsvidare

I arbetet ingår:
• granskning och överprövning av kommunala strandskyddsdispenser,
• prövning av ansökan om upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag,
• prövning av ansökan om att ta jordbruksmark ur produktion,
• prövning av artskyddsdispenser,
• prövning av terrängkörningsdispenser och tillstånd att medföra vapen på motorfordon samt
• andra inom funktionen förekommande arbetsuppgifter (t.ex. att besvara interna och vid enstaka
tillfällen externa remisser, tillsyn och tillsynsvägledning)

Ditt specifika ansvarsområde kommer att bestämmas i samband med att rekryteringen avslutas. I tjänsten föreligger behov av viss flexibilitet då vi hjälper varandra vid ärendetoppar och vakanser. 

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom naturvård, miljörätt eller annan utbildning som vi finner likvärdig. Du har minst ett års arbetslivserfarenhet av ärendehandläggning inom statlig myndighet, varav minst 6 månader inom naturområdet. Det är viktigt att du har kunskap och erfarenhet av ärendehandläggning inom naturvård, artskydd och strandskydd.

Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar samt driver ärendet vidare utifrån funktionens processer. Du uppträder stabilt och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar även i stressade situationer. Du har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och ta ansvar för dina uppgifter inom ramen för myndighetens rutiner och deadlines. Du kan tillämpa och omsätta lagstiftning inom bl.a. 7-8 kap. miljöbalken till välmotiverade beslut. Vi sätter stort värde på din förmåga att som handläggare uttrycka dig korrekt. Du är noggrann och strukturerad, har samarbetsförmåga samt visar gott omdöme vid kontakter med sökanden.

Praktisk erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina och geografiska informationssystem (ArcGIS) är meriterande.

Foto: Göran Strand

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer 5490-2024
Kontakt
  • Annelie Johansson, funktionschef, 010-2253479
  • Therese Carlsson, 010-2253385
  • Anders Davidsson, 010-2253224
Publicerat 2024-06-04
Sista ansökningsdag 2024-06-26

Tillbaka till lediga jobb