Länsstyrelsen Västra Götaland, Avdelningen för civilt försvar och beredskap

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, att utveckla det civila försvaret och att vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig, erfaren och strategisk chef, som vill leda och utveckla vår nybildade avdelning för civilt försvar och beredskap. Avdelningens uppdrag är att stärka länets och Länsstyrelsens förmåga att utföra sina uppdrag vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap. Du får möjlighet att fortsätta utvecklas i en organisation som sätter stort värde på samarbete och hållbart arbetsliv.

Avdelningen, som väntar på att du ska börja hos oss, består inledningsvis av tre enheter och totalt cirka 40 medarbetare. Dess uppdrag är att leda, stödja och samordna det interna arbetet som behövs för att Länsstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppdrag enligt lag, förordning och särskilda beslut inom civilt försvar och beredskap.

Avdelningen stödjer och samordnar verksamheter i länet och på Länsstyrelsen så att dessa når avsedd och hög effekt för det civila försvaret och beredskapen. Avdelningen ansvarar även för att leda och samordna arbetet inom det interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet, stödja länsledningen i arbetet med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap och vara Länsstyrelsens samverkanspart gentemot Civilområdeskansliet. Avdelningen ansvarar också för tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Avdelningens verksamhet har tidigare organiserats i en enhet med två funktioner inom samhällsavdelningen. Genom att den nu blir en egen avdelning stärks förutsättningarna att ta emot nya uppdrag och utveckla Länsstyrelsens interna förberedelser i övriga verksamheter. Syftet är också att tillföra mer strategisk kraft i frågorna på övergripande nivå för myndigheten och länet.

Som avdelningschef har du framför allt följande uppgifter:

 • Leda och utveckla avdelningens organisation och verksamhet, inklusive ett konsultativt och framgångsrikt arbetssätt tillsammans med myndighetens övriga verksamheter.
 • Leda och utveckla dina chefer.
 • Ansvara för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal och därmed för att analysera, planera, genomföra och följa upp.
 • Säkerställa att din verksamhet når hög effekt i samhället.
 • Ingå i myndighetens ledningsgrupp och bidra till god ledning och styrning av Länsstyrelsen.
 • Representera Länsstyrelsen externt i olika forum.
 • Samarbeta med de övriga 20 länsstyrelserna i frågor om civilt försvar och beredskap.
 • Leda avdelningens ledningsgrupp och fackliga samverkansgrupp.

Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.

Placeringsort: Göteborg eller Vänersborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav på utbildning, erfarenhet och förmågor:

 • Examen från universitet eller högskola lägst kandidatnivå med inriktning mot exempelvis statsvetenskap alternativt annan inriktning, eller annan examen på motsvarande nivå som vi bedömer är relevant för uppdraget.
 • Flera års erfarenhet av arbete inom arbetsområden relevanta för uppdraget, det vill säga civilt försvar och beredskap eller militärt försvar.
 • Aktuell erfarenhet av, förmåga att och intresse för att leda underställda chefer samt ha strategiskt ledningsansvar.
 • Aktuell erfarenhet av ledningsgruppsarbete på myndighetsnivå eller liknande nivå i större organisation.
 • Erfarenhet av att delta i eller leda samverkan mellan olika organisationer och aktörer i samhället.
 • God förmåga att se framtida behov av utveckling och kompetensförsörjning.

Meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att utveckla och bygga upp verksamhet inklusive förändringsledning.
 • Erfarenhet av och/eller utbildning i säkerhetsskydd.
 • Erfarenhet av att ha arbetat i en organisation som hanterar målkonflikter.
 • Genomgått någon form av ledarskapsutbildning till exempel utveckling av grupp och ledare (UGL), leda chefer eller förändringsledning.
 • Genomgått annan fortbildning som är relevant för uppdraget, till exempel inom totalförsvar, NATO, räddningstjänst eller civil beredskap.

Krav på personliga egenskaper

 • Du är mål- och resultatorienterad och har god förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig.
 • Du är relationsskapande, vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
 • Du har ett gott ledarskap. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål genom att se vad varje medarbetare behöver för förutsättningar. Du skapar engagemang och delaktighet, samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra.
 • Du tänker och agerar strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
 • Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
 • Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så vi ser gärna att du som söker kan bidra till att öka vår mångfald, med din bakgrund och din kompetens.

Övrig information

Du söker jobbet via denna länk: Ansök här

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning: Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%. Dagtid måndag - fredag 40 tim./vecka i snitt. Förtroendearbetstid.
Ort Vänersborg eller Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 112-23728-2024 (2)
Kontakt
 • Jörgen Peters, länsöverdirektör, 010-2244659
 • Jessica Rönnberg, HR-chef, 010-2244584
Facklig företrädare
 • Pia Severinsson, SACO, 010-2244472
 • Martin Dahl, ST, 010-2244768
 • Kajsa Lackovic, SEKO, 0770-457900(växel)
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-08-05

Tillbaka till lediga jobb