LÄNSSTYRELSEN SKÅNE, Enheten för mänskliga rättigheter och jämställdhet

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.

Beskrivning

Länsstyrelsen söker en utvecklingsledare som ska arbeta med genomförandet av förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor samt tillhörande regeringsuppdrag inom området.

Din arbetsplats blir på enheten för mänskliga rättigheter och jämställdhet på samhällsbyggnadsavdelningen på vårt kontor i Malmö. Anställningen är ett vikariat på ett år med tillträde i september eller snarast enligt överenskommelse. Enheten för mänskliga rättigheter och jämställdhet med ca 15 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive mäns våld mot kvinnor.

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen har i uppdrag att i Skåne samordna arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. En viktig del i uppdraget är att stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arbetet är en del av Länsstyrelsens arbete att främja arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen i länet utifrån länsstyrelsens uppdrag och jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne. 

Du kommer att ingå i ett engagerat och kunnigt team som tillsammans utvecklar arbetet för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor i Skåne. I rollen ingår att genom samverkan med kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och civilsamhället bidra till genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner. I rollen ingår även att bidra till att effektiva metoder och arbetssätt får genomslag i regionala och lokala verksamheter samt att erbjuda utbildning och kompetensutveckling i länet. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med det nationella arbetet. Vi gör detta bland annat genom att initiera och ge stöd till samordning och samverkan i länet samt genom kunskapshöjande insatser och processledning. Utvecklingsledarna fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå, följer upp arbetet i länet och redovisar det årligen till Jämställdhetsmyndigheten. Arbetet innebär en del resor.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk examen inom socialt arbete, genusvetenskap, kriminologi eller annan utbildning som vi kan bedömma som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mäns våld mot kvinnor på strategisk nivå och är väl förtrogen med regelverken som styr området. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete, av att leda och driva processer samt av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Du har även en god erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter. Du har relevant erfarenhet från arbete inom kommun, region eller statlig myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med utbildning och kompetensförsörjning för yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende eller arbetar för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Du är en initiativrik utvecklingsledare med ett genuint engagemang för frågorna. Du har en kommunikativ förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan. Du kan på ett pedagogiskt sätt översätta teori till praktik inom ditt område. Som person har du en förmåga till helhetssyn och kan arbeta systematiskt och strukturerat för att utveckla idéer och lösa problem.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter. 

Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 112-20212-24
Kontakt
  • Sara Lhådö (tillgänglig v. 26), 010-2241459
  • Martina Skrak (tillgänglig v.25, 27-28), 010-2241296
Facklig företrädare
  • Klara Steinvall, OFR/S, P, O (ST), 010-2241618
  • Sofia Plantin, Saco-S, 010-2241427
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-08-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb