LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN, Miljöavdelningen

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Enheten för vatten- och naturtillsyn

Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd. Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.

Om du söker det här jobbet kommer du till en enhet med god sammanhållning där vi diskuterar och stöttar varandra i vardagen.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, inklusive att handlägga
anmälningsärenden om vattenverksamhet, arbeta med dammsäkerhet samt handlägga
tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda
personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i
en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk
expertis.

Kvalifikationer

Du har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå inom limnologi, hydrologi,
miljövetenskap eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med miljörelaterade vattenfrågor.
Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det är också meriterande med erfarenhet av tillsyn och prövning inom vattenverksamhet.

 Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad samt kan ta egna initiativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 112-3197-23
Kontakt
  • Urban Westerlind, enhetschef, 010-2233370
  • Helena Stenemo, handläggare, 010-2233430
Facklig företrädare
  • Sofia Maherzi, ST, 010-2233350
  • Jens Levenfors, Saco-S, 010-2233356
Publicerat 2023-05-02
Sista ansökningsdag 2023-05-28

Tillbaka till lediga jobb