åpÄr du intresserad av att vara med och utveckla kulturmiljövården i Stockholms län?

Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Stockholm erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Här får du jobba centralt i Stockholm, med Kungsgatans puls utanför porten. Möjlighet till distansavtal finns utifrån verksamhetens behov. 

Vad ingår i arbetet?

Du handlägger ärenden som berör länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt kulturmiljölagen, dvs kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen.

I arbetet ingår även handläggning av ärenden kopplade till bl.a. plan– och bygglagen och miljöbalken, såsom detaljplaneärenden och överklagade bygglov. Arbetet innebär att du har många externa kontakter med myndigheter, kommuner, företag, församlingar och enskilda privatpersoner. 

I rollen samarbetar du med andra verksamheter inom Länsstyrelsen, främst inom områdena fysisk planering, naturvård och miljöskydd.

Beroende på din kompetens och bakgrund kan projektledning komma att bli aktuellt inom kulturmiljöområdet. Exempelvis kan detta bli aktuellt inom myndighetens ansvar för kulturmiljöfrågor inom civilt försvar.

På kulturmiljöfunktionen tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna och vi hjälps åt med att vidareutveckla kulturmiljöverksamheten. Tillsammans med dina kollegor bidrar du även med din kompetens på interna beredningar där beslut behöver tas i komplicerade antikvariska frågor inom ramen för bl.a. kulturmiljölagen, plan och bygglagen och miljöbalken.

Du kommer ingå i myndighetens kulturmiljöfunktion som nu växer och från och med i höst kommer bestå av åtta byggnadsantikvarier och nio arkeologer. Vi har ansvar över kulturmiljövården i länet, tillser att bland annat kulturmiljölagen följs, prövar tillstånd samt lämnar råd och information gällande fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen. Vi arbetar även med bidrag till vård av särskilt värdefulla byggnader, fornlämningar och kulturlandskap. Vårt uppdrag är sektorsövergripande och vi deltar i arbetet med att svara på remisser och ge råd och stöd gällande antikvariska frågor i bl.a. fysisk planering, natur- och landskapsvård, klimat- och energi samt havs- och vattenplanering.

Vid en allvarlig samhällsstörning kan du komma att ingå i myndighetens krisledningsorganisation. För den som blir tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer krigsplacering att ske utifrån totalförsvarets behov.

Är du den vi söker?

Du ska ha

  • universitets- eller högskoleutbildning med byggnadsantikvarisk inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
  • erfarenhet av arbete inom det byggnadsantikvariska området
  • goda kunskaper om kulturmiljövårdens lagstiftning
  • körkort B
  • en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Som person är

du en lagspelare som är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer. Du är bekväm med att fatta självständiga beslut och har erfarenhet av att göra prioriteringar och avvägningar mellan olika intressen. Att se till helheten faller sig naturligt för dig och du har förmågan att ställa om när förutsättningarna förändras i verksamheten.

Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Meriterande

  • erfarenhet av att arbeta med ärendehandläggning av kulturmiljöfrågor från statlig myndighet och/eller annan offentlig verksamhet
  • projekt och/eller processledning
  • erfarenhet av arbete med byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen
  • erfarenhet av arbete med PBL och miljöbalken.

Anställningsvillkor
Anställningsform: tillsvidare, provanställning kan tillämpas
Omfattning: heltid
Tillträde: snarast alt enligt överenskommelse
Ansökningsförfarande
Sista ansökningsdag: 2023-06-07
Referensnummer: 112-23788-2023

I den här rekryteringen ska du inte bifoga personligt brev utan det räcker med att du svarar på urvalsfrågor och bifogar ditt CV.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser. 

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer

OM LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer.

På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag! Genom en trygg arbetsmiljö, ständigt lärande och förståelse för olika perspektiv rustar vi oss inför morgondagen. Vår styrka är vår förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras – alltid med ansvar för helheten och länets bästa. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Kontaktpersoner
Enhetschef
Cecilia Lindqvist
073-043 61 81

Patrik Cederlöf
SACO
076-825 47 75

Lisa Palmér
ST
lisa.palmer@lansstyrelsen.se

 

Tillträde omgående
Löneform Individuell

Tillbaka till lediga jobb