Enheten för företags- och säkerhetstillsyn är en nybildad enhet och består av 15 medarbetare. Du kommer att arbeta på en enhet som tar ett gemensamt ansvar för enhetens arbetsuppgifter. Vid enheten finns fler arbetsområden, såsom tillsyn över penningtvätt, tillsyn över pantbanker och tillsyn över säkerhetskänslig verksamhet, samt tillsyn över bevaknings- och delgivningsföretag. Det är till arbetsgruppen tillsyn över säkerhetskänslig verksamhet som vi nu söker en handläggare.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över de aktörer som är verksamma inom länsstyrelsens områdesansvar enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) och som inte står under tillsyn av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller någon sektorsmyndighet.

Gruppens uppgift är att bedriva tillsyn, samråd och ärendehandläggning av säkerhetskänslig verksamhet. Tillsynen sker genom platsbesök och genom skriftligt förfarande, så kallad skrivbordstillsyn. Du kommer även att agera vägledande gentemot tillsynsobjekten. Du kommer att delta i remissförfaranden och samverka både internt och externt med olika aktörer. Arbetsgruppen utvecklar rutiner och arbetssätt tillsammans, och testar och bollar idéer för att hitta de bästa lösningarna för att komma framåt i arbetet. Det kan förekomma resor inom Sverige då man besöker tillsynsobjekt på plats.

Vi vill ständigt förbättra våra arbetssätt och förutsätter att du vill vara med och bidra i vårt arbete med verksamhetsutveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du även behöva arbetsledas tillfälligt till andra arbetsuppgifter inom enheten, avdelningen eller på myndigheten, då vi dels är en krisberedskapsmyndighet och dels kan få tillfälliga uppdrag som snabbt ska lösas. Det är således en förutsättning att du som person har intresse för att arbeta på bredden när tillfälle ges.

Du ska ha 

 • relevant högskoleutbildning
 • minst något års aktuell erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning
 • erfarenhet av tillsyn, både så kallad skrivbordstillsyn som besök hos tillsynsobjekt
 • mycket god kommunikationsförmåga i både skrift och tal
 • förmåga att göra sammanvägningar av olika typer av information för att göra korrekta och rättssäkra bedömningar och prioriteringar
 • hög integritet och personlig mognad
 • god samarbetsförmåga
 • vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö
 • B-körkort
 • svenskt medborgaskap 

Erfarenhet av att utöva tillsyn över myndigheter och företag är särskilt meriterande.

Erfarenhet och kunskap inom säkerhetsskydd, informationssäkerhet och signalskydd är mycket meriterande och likaså om du utövat tillsyn inom något av enhetens övriga tillsynsområden.

För övrigt är det meriterande att du har god kunskap och erfarenhet i hantering och sekretessprövning vid utlämnande av allmän handling och därmed även offentlighet- och sekretesslagen.

Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och möjligheter finns att delvis arbeta på annan plats än kontoret.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Enheten för företag- och säkerhetstillsyn ingår i avdelningen för rättsliga frågor som har drygt 100 medarbetare. I avdelningen ingår även enheterna för diarium och arkiv, förvaltning, juridiskt verksamhetsstöd, kommun- och stiftelsetillsyn, samt överklaganden.

Anställningsform: Tills vidare, provanställning kan bli aktuell

Tillträde: Snarast

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Vi avser att genomföra intervjuer vecka 40 – 41.

Ansök senast: 2023-09-24

Referensnummer: 112-41899-2023

Välkommen med din ansökan!

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer.

På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Kontakt
 • Therese Jernberg, 010-2231382
Facklig företrädare
 • Patrik Cederlöf, SACO, 010-2231275
 • Björn Pettersson, ST, 010-2231573
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb