Vill du arbeta med tillsyn i en samhällsviktig verksamhet? Då kan det här vara jobbet för dig.

Vi söker 1 - 2 handläggare/analytiker inom området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enheten för företags- och säkerhetstillsyn är en nybildad enhet som bedriver tillsyn inom områdena penningtvätt och finansiering av terrorism, säkerhetskänslig verksamhet, bevaknings- och delgivningsföretag samt pantbanker.

Det är till arbetsgruppen som arbetar med tillsyn inom penningtvätt och finansiering av terrorism som vi nu söker en engagerad, utvecklingsinriktad och analytisk handläggare. Du kommer att handlägga ärenden och delta i samordningen av tillsynen tillsammans med övriga myndigheter med tillsynsansvar inom penningtvättslagen. Enhetens medarbetare tar även ett gemensamt ansvar för enhetens samtliga arbetsuppgifter.

Inom Länsstyrelsens tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen kontrollerar vi att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynen har en riskbaserad utgångspunkt och våra insatser prioriteras och utformas utifrån riskbedömningar. I arbetet ingår att planera och utföra olika tillsynsinsatser i form av skrivbordsgranskningar och tillsynsbesök samt att analysera de underlag som vi får in. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att granska tillsynsobjektens efterlevnad av penningtvättsregelverket. I denna tillsyn kontrolleras bland annat att tillsynsobjekten har riskbedömningar och rutiner för att minska risken att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kommer även att arbeta med lämplighetsprövning av tillsynsobjektens ägare och ledning. Tillsynsarbetet sker till stor del teambaserat men det är även viktigt att du kan arbeta självständigt och har en god förmåga att planera och prioritera i arbetet. I tjänsten kan förekomma resor till de län som ingår i vårt tillsynsområde.

Vi vill ständigt förbättra våra arbetssätt och förutsätter att du vill vara med och bidra i vårt arbete med verksamhetsutveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du även behöva arbetsledas tillfälligt till andra arbetsuppgifter inom enheten, avdelningen eller på myndigheten, då vi dels är en krisberedskapsmyndighet, dels kan få tillfälliga uppdrag som snabbt ska lösas. Det är således en förutsättning att du som person har intresse för att arbeta på bredden när tillfälle ges.

Du ska ha 

 • relevant akademisk examen, t.ex. jurist, ekonom, samhällsvetare eller annan examens som arbetsgivaren bedömer vara relevant
 • dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbete med att motverka, identifiera och analysera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, t.ex. inom tillsyn, utredning och/eller analys
 • intresse för arbetsområdet och för samhällsfrågor i stort
 • mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift, såväl på engelska som på svenska
 • mycket god förmåga att förstå juridisk text och kunskap att omsätta den i praktiken
 • hög integritet
 • vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö samt att delta i verksamhetsutveckling

Du ska vara 

 • lösningsorienterad
 • analytisk och ha förmåga att hantera komplexa frågeställningar
 • lyhörd, prestigelös och hjälpsam
 • van att prioritera bland flera arbetsuppgifter självständigt och samtidigt ha förmåga att arbeta i grupp

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och möjligheter finns att delvis arbeta på annan plats än kontoret.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Enheten ingår i Avdelningen för rättsliga frågor med totalt drygt 100 medarbetare. Enheten hanterar cirka 80 ärendegrupper inom olika verksamhetsområden.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Anställningsform: Tills vidare. Vi tillämpar provanställning som huvudregel.

Kontaktpersoner:
Karin Hultman, tf. enhetschef, Tel 010-223 15 64                                                  

Fackliga företrädare
Patrik Cederlöf, SACO, Tel 010-223 12 75
Björn Pettersson, ST, Tel 010-223 15 73

Ansök senast: 2023-09-24

Referensnummer: 112-43652-2023                              

Välkommen med din ansökan!

Tillträde Snarast
Löneform Månadslön

Tillbaka till lediga jobb