Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning

Tjänsten som miljöhandläggare är placerad på Enheten för Vattenskydd som består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten för Vattenskydd handlägger i huvudsak ärenden enligt miljöbalken och fiskelagstiftningen. Enheten ansvarar bland annat för frågor som rör tillsyn och prövning av vattenverksamheter, dammsäkerhet, vattenskyddsområden, tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, fisketillsyn och andra fiskefrågor. Enheten har även ett samordningsansvar för den samverkan som ska ske innan vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel genomgår prövning enligt nationell plan för att förses med moderna miljövillkor (NAP).

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en miljöhandläggare som i första hand kommer att arbeta med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövare har behövliga tillstånd och rutiner för egenkontroll, att villkor i tillstånd iakttas och att andra krav på verksamheten som följer av miljöbalken efterlevs. Prövning av vissa mindre vattenverksamheter sker på enheten och tillstånd till större vattenverksamheter prövas i mark- och miljödomstolen. Inför prövning av tillståndsfrågor i mark- och miljödomstolen deltar du som miljöhandläggare i samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Vid processer i mark- och miljödomstolen är du med och för talan för att bevaka miljöintressen och andra allmänna intressen. Eventuellt kan dammsäkerhetsarbete bli aktuellt. I tjänsten ingår även att vid behov utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter. I rollen som miljöhandläggare arbetar du bland annat med att granska miljö- och undersökningsrapporter, att utreda ärenden och upprätta förelägganden och andra beslut.

Arbetet är självständigt men du kommer att ingå i ett team som har regelbundna avstämningar avseende inriktningar, prioriteringar och bedömningar. Som miljöhandläggare förväntas du också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter hos myndigheten. Du kommer även ha kontakter med externa aktörer såsom verksamhetsutövare, intresseorganisationer, andra statliga myndigheter, domstolar, företag i olika branscher, konsulter, entreprenörer och enskilda.

Fältarbete och konferenser på annan ort förekommer i tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en minst treårig universitets- eller högskoleutbildning med miljö- eller naturvetenskaplig inriktning mot exempelvis biologi, vattenteknik, hydrologi, geologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig alternativt är ingenjör med lämplig inriktning.

Meriterande är:

  • erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, särskilt kopplat till vattenverksamhet eller dammsäkerhet
  • kunskap om tillämpning av 11 kap. miljöbalken i ärendehandläggning
  • erfarenhet av vattenkraft och säkerhet kring dammar

Du som söker ska trivas med att arbeta i team och ha god förmåga att vara konstruktiv tillsammans med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsten innebär krav på säkerhetsklassning. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 9251-2023
Kontakt
  • Örjan Larsson, 010-2247362
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare nås via växeln, 010-2247000
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb