Vill du bidra till samhällets säkerhet genom att utöva tillsyn över säkerhetskänslig verksamhet? Då kan du vara den vi söker.

På enheten för företags- och säkerhetstillsyn arbetar vi med en bredd av tillsynsfrågor främst inom områdena penningtvätt och finansiering av terrorism, bevakningsföretag och säkerhetskänslig verksamhet. Enheten arbetar teambaserat och insatserna utgår från riskanalyser.

Vad ingår i ditt arbete?
1 december 2021 infördes ändringar i säkerhetsskyddslag (2018:585). Ändringarna medför ett utökat tillsynsuppdrag för Länsstyrelsen, både i typ av tillsynsobjekt och geografi. Vi är nu mitt inne i en process där vi utvecklar myndighetens säkerhetsskydds tillsyn. Gruppen består av tre medarbetare och vi söker nu en fjärde person med kompetens inom säkerhetsskydd. Du kommer till en engagerad grupp som utvecklar arbetet tillsammans. Vi testar och bollar idéer för att hitta de bästa lösningarna i våra uppdrag. Här får du möjlighet att vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet, vilket innebär att vi tillsammans bidrar till att forma vårt uppdrag och arbete.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över de aktörer som är verksamma inom Länsstyrelsens geografiska områdesansvar och som inte står under tillsyn av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller sektorsmyndigheterna. I rollen som handläggare inom säkerhetsskydd kommer du att bedriva tillsyn, samråd och ärendehandläggning av säkerhetskänslig verksamhet som faller inom vårt tillsynsuppdrag enligt säkerhetsskydds lagstiftningen. Tillsyn kan ske genom platsbesök och/ eller genom skriftligt förfarande. I arbetet ingår även att hålla sig uppdaterad kring gällande lagstiftning och regelverk, delta i remissförfarande och samverka internt och med externa aktörer. Du kommer också att agera vägledande gentemot våra tillsynsobjekt. Arbetet bedrivs huvudsakligen i Stockholm men resor inom Sverige kan förekomma.

Du ska ha

 • högskoleexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd
 • körkort behörighet B
 • mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska
 • vilja och förmåga att bidra till en bra arbetsmiljö.

Du ska vara

 • strukturerad och lösningsorienterad
 • ansvarstagande och självgående
 • bra på att skapa och bibehålla relationer
 • säkerhets- och sekretessmedveten
 • bra på att se helheten och göra prioriteringar.

Det är meriterande om du har

 • dokumenterad utbildning inom säkerhetsskydd
 • arbetat inom offentlig förvaltning
 • praktisk erfarenhet av signalskyddssystem
 • erfarenhet inom fysisk säkerhet
 • erfarenhet inom informationssäkerhet
 • erfarenhet inom personalsäkerhet
 • erfarenhet av ärendehandläggning
 • erfarenhet av tillsyn och samrådsärenden.

Avgörande vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm med möjligheter att utföra arbetet till viss del på distans.

Mer om anställningen och rekryteringsprocessen

Anställningsform: tillsvidare, vi tillämpar provanställning som huvudregel

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Vi avser att genomföra intervjuer vecka 48 - 49

Kontaktperson
Carina Cutlip, tel 010-223 17 81

Fackliga företrädare
Patrik Cederlöf, SACO, tel 010-223 12 75
Björn Pettersson, ST, tel 010-223 15 73

Välkommen med din ansökan!

Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Referensnummer 112- 54543-2023
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb