LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Beskrivning av examensarbeten

Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi arbetar också bland annat med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), den lokala naturvårdssatsningen (LONA), miljöövervakning och miljömål, och samordnar arbetet inom våtmarker, friluftsliv och invasiva arter.

Vi erbjuder nu följande examensarbeten inom skyddsvärda träd och andra åtgärdsprogram för hotade arter:

 • Fält och kustgentiana - Vegetationsanalys av lokaler där utsådder varit lyckade och mindre lyckade.
  Tidsperiod: maj-juni Fältarbete. Ort: Västra Götalands län.

 • Skyddsvärda träd -  Analys av Härryda kommuns återinventering. Hur mycket har försvunnit, hittats nytt, vuxit in i klasserna? I vilka miljöer står de träd som förvunnit, kommit nya?
  Inget fältarbete behöver ingå, men möjlighet finns. Ort: Härryda.

 • Skyddsvärda träd - Analys av inventeringen av skyddsvärda träd. Vilka miljöer står de skyddsvärda träden i? Är det olika i olika delar av länet? 
  Inget fältarbete behöver ingå, men möjlighet finns. Ort: Västra Götalands län.

 • Skötselplan Bräcke diakoni – Bräcke diakoni är en icke-vinstdrivande verksamhet som har en del mark på Hisingen. På deras mark finns skyddsvärda träd och det kan finnas potential för vildbin. Hur skulle marken behöva skötas? Hur kan detta genomföras av en markägare som har ett helt annat syfte med sin verksamhet? Göteborgs kommun äger mark i anslutning till området. Vill man kan man ta med detta område med.
  Tidsperiod: Ej specificerad. Ort: Göteborg. Detta arbete kan endast genomföras på svenska.

 • Strandpadda - Varför minskar strandpaddan på bebodda öar? Fältstudie av påverkansfaktorer och ev intervjuer med boende.
  Tidsperiod: Ej specificerad. Ort: Skärgården


Arbetsort: Beror på valt examensarbete, se ovan. Examensarbeten kan till stor del ske digitalt. För vissa examensarbeten ingår fältarbete. Examensarbetena kan genomföras på engelska med undantag för Skötselplan bräcke diakoni.

Kvalifikationer

Examensarbetet ska utföras inom ramen för pågående relevant utbildning. Huvudhandledare på universitet/högskola krävs. Huvudhandledaren ansvarar för att examensarbetet uppfyller akademiska krav. Om huvudhandledaren godkänner det kan examensarbetet utföras av två personer (ange i så fall detta i ansökan).

Om fältmoment ingår i examensarbetet behöver du ha tillräcklig artkunskap samt fältvana.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som vill göra ditt examensarbete hos oss, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Ansökan

Tillsättning av examensarbetena sker löpande och uppdragen kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.  Om examensarbetet innehåller fältmoment bör ansökan inkomma minst två månader innan aktuell fältsäsong.

Ansökningstiden har kortats ner på grund av många sökande.

Lön

Vi betalar ingen ersättning för examensarbete. I vissa fall kan Länsstyrelsen bekosta resor som ingår i examensarbetet.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100% upp till tre månader
Ort Göteborg, Härryda, skärgården samt hela Västra Götalands län
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 112-43542-2023
Kontakt
 • Anna Stenström, anna.stenstrom@lansstyrelsen.se
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb