LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Beskrivning av examensarbeten

Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi arbetar också bland annat med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), den lokala naturvårdssatsningen (LONA), miljöövervakning och miljömål, och samordnar arbetet inom våtmarker, friluftsliv och invasiva arter.

Vi erbjuder nu följande examensarbete inom område rikkärr:

  • Rikkärr -  Inventera dåligt kända rikkärr (främst botanik, hävdstatus) och göra en GIS-analys mot olika variabler Tidsperiod: Fältarbete maj-juni. Ort: Skaraborg/Dalsland/Sjuhärad/Västkusten. Examensarbetet kan också genomföras på engelska.

Kvalifikationer

Examensarbetet ska utföras inom ramen för pågående relevant utbildning. Huvudhandledare på universitet/högskola krävs. Huvudhandledaren ansvarar för att examensarbetet uppfyller akademiska krav. Om huvudhandledaren godkänner det kan examensarbetet utföras av två personer (ange i så fall detta i ansökan).

Om fältmoment ingår i examensarbetet behöver du ha tillräcklig artkunskap samt fältvana.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som vill göra ditt examensarbete hos oss, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Ansökan  

Tillsättning av examensarbetena sker löpande och uppdragen kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.  Om examensarbetet innehåller fältmoment bör ansökan inkomma minst två månader innan aktuell fältsäsong.

Lön

Vi betalar ingen ersättning för examensarbete. I vissa fall kan Länsstyrelsen bekosta resor som ingår i examensarbetet.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% upp till tre månader
Ort Skaraborg/Dalsland/Sjuhärad/Västkusten
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 112-43728-2023
Facklig företrädare
  • Jennie Niesel, jennie.niesel@lansstyrelsen.se
Publicerat 2023-11-13
Sista ansökningsdag 2023-12-03

Tillbaka till lediga jobb