På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enhetens verksamhet innebär att leda och driva arbetet i syfte att nå ett ett välutvecklat och robust arbetet med krisberedskap och totalförsvar inom myndigheten och inom länet. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeenden, både före, under och efter en kris, och vi ska omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en beredskapshandläggare för att huvudsakligen arbeta med frågor kring samhällets krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. Det innebär bland annat att du ska:

 • Delta i utvecklingsarbetet av lägesbildsarbete.
 • Arbeta med omvärldsbevakning, läge- och analys, både i vardagen och i krisorganisation under en händelse.
 • Delta i arbetet med att stötta kommunerna i deras krisberedskapsarbete utifrån kommunöverenskommelsen och gällande regelverk.
 • Delta i beredskapsplanering.
 • Delta och leda projekt och arbetsgrupper inom verksamhetsområdet.
 • Utbilda och informera, både till interna och externa aktörer.
 • Vara en kunskapsresurs och stödja övriga medarbetare inom myndigheten och till länets aktörer, med bland annat analyser och underlag.
 • Handlägga ärenden och besvara remisser.
 • Planera och genomföra konferenser och möten.
 • Följa upp framtagna åtgärdsplaner efter övningar.

Du kommer i samverkan med övriga medarbetare på enheten att arbeta med olika uppdrag. Vår enhet och arbetsgrupp arbetar aktivt för ett bra arbetsklimat, och i det arbetet är det viktigt att alla är med i bidrar. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller mångårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningsinriktning mot statsvetenskap, analys, risk- och krisberedskap eller liknande är meriterande.

Du har erfarenhet av att driva, kommunicera och följa upp processer eller projekt i samverkan med andra aktörer och du har erfarenhet av att hålla i utbildnings- och informationsinsatser.

Meriterande är erfarenhet av:

 • Arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med krisberedskap inom en myndighet.
 • Kunskap om samhällets krishanteringssystem, samt om länsstyrelsens samordningsansvar.
 • Kunskap och erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 • Erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser.
 • Kunskap om gällande svensk lagstiftning inom krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar.
 • Du har erfarenhet av att genomföra lägesbildsarbete, analyser och att sammanställa beslutsunderlag.
 • Krisledning och stabsarbete.
 • Övnings- och utbildningsverksamhet.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du ser helhet och sammanhang, och har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat.

Du kan hantera många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt och det är viktigt att kunna ställa om från utvecklings- och planeringsarbete till operativt arbete samt hantera snabba beslut och förändringar. Du är trygg och bekväm i att företräda myndigheten och agerar utifrån en ledar- och projektledarroll. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och van användare av Office-programmen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Körkort för bil krävs.

Anställning

Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2024.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örebro
Län Örebro län
Land Sverige
Referensnummer Dnr: 112-709-2024
Kontakt
 • Marcus Sjöholm, Enhetschef, 010-2248263
Facklig företrädare
 • Andreas Jansson, ST, 010-2248419
 • Daniel Axelström, Saco-S, 010-2248477
Publicerat 2024-02-06
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb