LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN, Miljöanalys

Om arbetsplatsen

Med tanke på länets naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Vi söker ca 25 personer som vill arbeta med länsstyrelsens långsiktiga fältarbete med inventering i främst limniska miljöer och med invasiva arter.

Arbetet innebär att följa upp och kartlägga miljötillståndet, arbeta med biotopkartering av vattendrag för att ta fram underlag för framtida vattendragsrestaureringar, samt arbeta med bekämpning av invasiva arter för att gynna den naturliga biologiska mångfalden.

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten förutom arbetet med invasiva arter som ligger på Naturvårdsenheten. Beroende på arbetsuppgift varierar tjänsternas längd mellan ca 1–4 månader, där merparten av arbetet sker perioden juni till augusti/september.

En hel del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att övernattning kommer äga rum på annan ort, vilket kan ske veckovis.

Mer information om länsstyrelsens arbete med miljöövervakning, kalkning, restaurering och invasiva arter kan du läsa här.

Område - Miljöövervakning & Kalkeffektuppföljning

Dina arbetsuppgifter blir att genomföra inventeringar i främst limniska miljöer inom kalkeffektuppföljningen, den regionala miljöövervakningen och vår restaureringsverksamhet.

Viss terrester miljöövervakning kan också bli aktuell. I någon tjänst ingår även arbete med inventering av marina miljöer och kustområden.

Några av syftena är att ta fram underlag för uppföljning av tillståndet i miljön och dess biologiska status, att följa upp effekter av genomförda åtgärder, att ta fram underlag för framtida restaureringsåtgärder och bedöma eventuella hotbilder.

Antal tjänster är ca 21 stycken och de varierar i tid mellan ca 1–4 månader. Arbetet äger främst rum juni till augusti/september.

Arbetsuppgifter

Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:

 • Inventering av fiskbestånd genom elfiske i vattendrag
 • Inventering av fiskbestånd genom nätprovfiske i sjöar
 • Inventering av flodpärlmussla
 • Biotopkartering av vattendrag (kartläggning påverkan)
 • Inventering vägtrummor avseende vandringshinder
 • Vatten- och bottenfaunaprovtagning i sjöar och vattendrag
 • Inventering smågnagare och vegetation i fjällen
 • Inventering häckande fåglar i hela länet
 • Provtagning screening av miljögifter
 • Kartering av lekmiljöer för kustlekande fisk
 • Snorkling och undersökningar från båt eller med drönare i vegetationsrika grunda havsvikar.

Område - Invasiva arter

Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden och kan påverka ekosystem negativt.

Antal tjänster är 4 stycken och de är ca 2–3 månader långa under juni till augusti. 

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter blir framför allt att:

 • Arbeta med bekämpning av invasiva främmande arter (IAS) som jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka, vresros, blomsterlupin, vattenpest etc.
 • Arbeta med röjsåg/trimmer men även manuellt bekämpningsarbete förekommer.

Övrig arbetsbeskrivning 

I samtliga tjänster kan det bli aktuellt att arbeta med fältförberedelser, dataläggning samt sammanställningar och rapporteringar av inventeringsmaterial. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig fältutrustning, fältkläder, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna. Några tjänster kan innefatta arbetsuppgifter som ingår i båda som beskrivs ovan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • Har intresse för arbete med limniska och marina miljöer
 • Har intresse för arbete med biotopvårdande åtgärder
 • Har förmågan att jobba i fält under längre perioder
 • Vill jobba för att vi ska ha naturliga och hållbara naturmiljöer
 • Har B-körtkort.

Vi ser det som meriterande om du även har:

 • Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna, god fältvana och vattenvana.
 • God fysik och uthållighet som krävs för att orka gå i terräng och i vattendrag, bära fältutrustning en stor del av dagen, arbeta med fysiskt tyngre uppgifter.
 • Naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning.

Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt kan lösa problem som uppstår. Vidare är du flexibel, resultatinriktad, noggrann, engagerad, positiv och serviceinriktad.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och på att upprätthålla en god arbetsmiljö. 

Villkor

Hundar eller andra sällskapsdjur är ej tillåtna att ta med ut i fält.

 

#gatewayumea2024

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 25
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer 112-654-2024
Kontakt
 • Mats Norberg (MÖ_KALK), 010–2254357
 • Tommy Vennman (MÖ_KALK), 010-2254366
 • Mattias Sundqvist (Biotopkartering), 010–2254363
 • Linda Backlund (Invasiva arter), 010–2254416
Facklig företrädare
 • Gabriel Bölske, Saco, 010-2254480
 • Hanna Sundén, ST, 010-2254498
Publicerat 2024-01-22
Sista ansökningsdag 2024-02-18

Tillbaka till lediga jobb