LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN

Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.

Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.

Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Arbetsuppgifter

På enheten arbetar 19 personer fördelat på 5 verksamhetsområden; vattenverksamhet, vattenskyddsområden, naturskydd, förorenade områden och miljöskydd. Enhetens arbete utgår från miljöbalken och vi får uppdragen från regeringen, naturvårdsverket och havs- och vattenmyndigheten.

Enheten ingår i Avdelningen för Samhällsbyggnad. Avdelningen leds av en avdelningschef och är uppdelad i fyra enheter: Miljöprövning, Plan och kulturmiljö, Samhällsberedskap och Social hållbarhet.

En stor del av arbetet för medarbetarna inom enheten handlar om ärendehantering utifrån inkomna anmälningar och ansökningar samt tillsyn och tillsynsvägledning. Ärendena kommer från företag, medborgare, kommunerna i länet eller från annan myndighet.

Eftersom vi arbetar med myndighetsutövning och emellanåt flertalet utmanande och komplexa beslut, så är det viktigt att du som chef är närvarande, lyhörd och och har förmåga att fånga upp svårigheter som dina medarbetare behöver stöd i för att hantera. Du som chef står bakom de beslut som tas och säkerställer att de följer lagar och föreskrifter. Flertalet ärenden förutsätter samverkan med andra verksamhetsområden inom Länsstyrelsen samt andra remissinstanser.

Länsstyrelserna har ett uppdrag att effektivisera tillsyn, tillsynsvägledningen och tillståndsprövning enligt miljöbalken samt att utveckla dialogen med verksamhetsutövare. Ditt uppdrag som enhetschef blir att tillsammans med medarbetarna utföra uppdraget och utveckla verksamheten i den önskade riktningen och utifrån den statliga värdegrunden.

 

Kvalifikationer

Du ska ha:

  • naturvetenskaplig akademisk utbildning
  • flerårig ledarerfarenhet
  • erfarenhet av förändringsledning

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att ha arbetat inom något av områdena naturskydd, förorenade områden eller vattenverksamhet.
  • erfarenhet av myndighetsutövning
  • arbetat med och har erfarenhet av teamutveckling

Du är en person som är öppen och tillitsfull, trygg och stabil och har förmåga att lyfta blicken och se till helheten i ditt arbete samt ser samarbete som en viktig del för att nå verksamhetens mål.

Du kan hantera och balansera komplexa frågeställningar och kan fatta väl underbyggda beslut där många intressen ibland ställs mot varandra. Du planerar och prioriterar din verksamhet på ett målinriktat sätt och arbetar strukturerat och effektivt.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 112-470-2024
Kontakt
  • Inger Hansson, 010-2240231
Facklig företrädare
  • Annika Lydänge, SACO, 010-2240173
  • Lisa Spjuth, ST, 010-2240120
Publicerat 2024-01-23
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb