LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN, Miljö, Vattenmyndigheten

Trivs du med att samverka med andra och har kunskap inom samhällets viktigaste livsmedel, dricksvatten? Då kan du vara vår nya kollega.

Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.

Fem länsstyrelser i Sverige har blivit utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Länsstyrelsen i Norrbotten är vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt och arbetet utförs på enheten för vattenmyndigheten. Enheten består av 12 medarbetare och vårt uppdrag är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar två län, 28 kommuner och gränsöverskridande avrinningsområden mot Norge och Finland.

Arbetet utförs till stora delar tillsammans mellan de fem vattenmyndigheterna och vi samverkar även med länsstyrelser, nationella myndigheter, kommuner och organisationer. Samverkan sker till stor del via digitala plattformar. Vi bereder underlag till vattendelegationens beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt jobbar med övervakning av vatten. Arbetet utförs tätt tillsammans med länsstyrelsernas 21 beredningssekretariat, vilka i Bottenviken är en del av miljöanalysenheterna på länsstyrelserna i Norr- respektive Västerbotten.

Det långsiktiga målet för vårt arbete är att en god vattenstatus i inlands-, grund- och kustvatten ska uppnås, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. En viktig grundbult i vårt arbete är miljökvalitetsnormer för vatten, vilka är av stor betydelse i både tillståndsprocesser och i fysisk planering. I början av 2024 får vattenmyndigheten ett nytt uppdrag att särskilt arbeta med riskbedömningar och övervakning av dricksvatten med anledning av implementeringen av 2020 års dricksvattendirektiv i Sverige.

Läs mer om vattenförvaltning och vattenmyndigheternas uppdrag på www.vattenmyndigheterna.se.

Om jobbet

Nu söker vi en vattensamordnare med särskild inriktning på dricksvatten- och grundvattenfrågor och mot kommunal och regional planering. I din roll kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor och ta fram underlag, utreda och planera för en långsiktigt hållbar förvaltning av yt- och grundvatten. Arbetet innebär bland annat att:

 • utveckla metoder för att göra riskbedömningar av tillrinningsområden för dricksvatten och ta fram underlag för beslut om riskhanteringsåtgärder
 • utreda frågor kring mänsklig påverkan på vattnets kvalitet och utveckla metoder för att kartlägga behov av övervakning
 • utveckla underlag och metoder för normsättning och åtgärdsanalys för att uppnå miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
 • skriva yttranden för remisser kring statliga utredningar, lagförslag, föreskrifter eller vägledningar
 • delta i beredningen av övriga ärenden som vattenmyndigheten i Bottenviken hanterar, särskilt ärenden kring miljökvalitetsnormer för vatten i tillståndsprövningar och vid fysisk samhällsplanering
 • leda nätverk och/eller delta i samverkan med andra aktörer, såsom statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenråd och bransch- och intresseorganisationer, både på distriktet och nationellt,
 • planera och genomföra möten, seminarier och utbildningar

Tjänsten som vattensamordnare spänner över många olika sak- och kompetensområden och förutsätter att du har ett brett perspektiv på hållbar samhällsutveckling med bäring på vattenmiljön. Vårt arbete bedrivs i sexårscykler vilket ger stor variation i arbetet. Det ger utrymme för både utveckling av arbetsprocesser och metoder, men förutsätter samtidigt en god förmåga till att ta egna initiativ för att hela tiden driva och utveckla arbetet framåt. Du har därmed stora möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Vi har även goda möjligheter att anpassa inriktningen på dina arbetsuppgifter till dina erfarenheter, kunskaper och intresseområden.

Det är viktigt att kunna skapa och upprätthålla kontakter och nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från lokal och regional nivå till nationella nätverk och samverkan med andra länder inom EU. Kommunerna har nyckelroller i genomförandet av vattenförvaltningen och är därför viktiga aktörer i vår samverkan.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Placeringsort är Luleå eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär vissa resor med övernattning.

Om dig

Vi söker dig som har:

 • akademisk utbildning med koppling till vattenfrågor eller samhällsplaneringsfrågor som vi bedömer vara relevant, exempelvis inom hydrologi, miljövetenskap, samhällsvetenskap, samhällsplanering, vatten- och naturresurslära eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.
 • erfarenhet av arbete med vattenfrågor, extra meriterande om det gäller dricksvattenfrågor, grundvattenfrågor eller fysisk samhällsplanering.
 • erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag, eller liknande.
 • en mycket god kommunikativ förmåga och goda färdigheter i att presentera skriftligt såväl som muntligt på svenska och engelska.
 • körkort för personbil

Meriterande om du har:

 • arbetat med miljökvalitetsnormer för vattnen ur ett praktiskt eller juridiskt perspektiv, t.ex. i tillståndsprocesser eller inom kommunal samhällsplanering
 • erfarenhet av att arbeta i eller mot kommunal verksamhet eller inom VA-bolag, exempelvis som vattenstrateg eller motsvarande, alternativt god förståelse för kommunalt vattenarbete från arbete i annan organisation
 • grundläggande kunskaper om och/eller erfarenhet av att arbeta med miljölagstiftning, vattenförvaltning och/eller EU:s vattendirektiv

För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden

Bra att veta 

Vi använder oss av sex månaders provanställning.

Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.

Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap. 

Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Luleå
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer 112-1548-24
Kontakt
 • Johanna Söderasp, 010-2255542
Facklig företrädare
 • Fackliga företrädare för Saco och ST nås via växel, 010-2255000
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-02-20

Tillbaka till lediga jobb