Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelningen, Viltenheten

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsuppgifter

Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken.

Viltenheten har det regionala ansvaret för jakt och viltförvaltning. Vi arbetar för friska och väl sammansatta viltstammar i balans med fodertillgång och berörda intressen. Vi ger information och rådgivning för att motverka viltskador i länet. Viltenheten inventerar och förvaltar de stora rovdjuren, prövar och handlägger ärenden om bland annat vilthägn, artskydd och CITES-konventionen, registrerar kronhjort- och älgskötselområden, handlägger och beslutar om inkomna skötselplaner och förvaltningsplaner, registrerar och ger tilldelning till licensområden för älgjakt, prövar ansökningar om skyddsjakt och fattar beslut angående bidrag och ersättningar för viltskador.

Som skrämselkonsulent behöver du kunna åka ut med kort varsel och bistå med information och åtgärder för att förhindra att stora, betande fåglar orsakar skada på växande gröda. Som besiktningsperson arbetar du med att fastställa orsak till grödskador och skadegörande art av fredade fåglar. Detta kräver kunskap om fåglarnas generella beteende, individuella variationer och avvikelser samt andra skadeorsaker på olika grödor. Du ska besiktiga skadans omfattning för att kunna fastställa lantbrukarens ekonomiska förlust.  Du kommer att arbeta i ett datorprogram som rapporterar ditt arbete till Länsstyrelsens handläggare via en app i telefon eller platta i fält.

Du behöver ha en god dialog med lantbrukarna.

Länsstyrelsen kommer att behöva flera personer som är stationerade på olika platser i länet, för att kunna vara på plats med kort varsel och resväg. Arbetet utförs under sommarhalvåret. Totalt bland samtliga besiktningspersoner förväntas arbetstiden uppgå till mindre än 1000 timmar, det vill säga ½ till en årsarbetskraft.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter utförs i fält:

 • Skrämsel av fågel samt information om skrämselåtgärder
 • Besiktning av grödskadors orsak och omfattning
 • Värdering av skadan
 • Digital rapportering till Länsstyrelsen via Länsstyrelsens fältdator

Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.

Arbetet utgår från bostaden.

Resor ingår i tjänsten. Du behöver ha tillgång till egen bil.

Kvalifikationer

Krav

 • Förmåga att arbeta i digitalt rapporteringssystem
 • God kännedom om fåglar, arter och deras beteenden
 • God kännedom om lantbrukets grödor samt olika anledningar till grödskador
 • B-körkort
 • Egen bil

Meriterande

 • Genomförd obligatorisk utbildning på Viltskadecenter (Besiktning av fågelskador på gröda, grundkurs). Annars ordnar Länsstyrelsen med utbildning
 • Genomförd obligatorisk utbildning på Viltskadecenter (Besiktning av skador på gröda med fältstödet VAS). Annars ordnar Länsstyrelsen med utbildning

Personliga egenskaper

 • Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
 • Du förstår vikten av ett gott bemötande och kan företräda myndigheten på ett professionellt sätt
 • Du har god förmåga att kommunicera och informera om lantbrukarens rättigheter och skyldigheter

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrig information

Anställningsform: Timanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse.
Löneform Timlön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad Deltid. Arbetstid: När behov finns, alla dagar i veckan, huvudsakligen under vegetationsperioden.
Ort Flera orter
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 112-4960-2024
Kontakt
 • Anita Bergstedt, enhetschef, 010-2245460
 • Joakim Carlsson, vilthandläggare, 010-2245432
Facklig företrädare
 • Martin Dahl ST , 010-2244768
 • Pia Severinsson SACO , 010-2244472
 • Kajsa Lackovic SEKO , 0770-457900(växel)
Publicerat 2024-02-05
Sista ansökningsdag 2024-02-25

Tillbaka till lediga jobb