På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.

Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja kommuner och andra aktörer att arbeta främjande och förebyggande för ökad social hållbarhet. Detta inkluderar regional samordning av bland annat brottsförebyggande arbete, ANDTS-förebyggande arbete, mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen ska vara ett stöd i att utveckla ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete. I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Placering vid enheten Social hållbarhet och du kommer att jobba nära och tillsammans med andra kollegor och enhetschef. Samarbetet kommer att ske både inom ditt eget sakområde och även med andra sakområden på enheten och på myndigheten.

Inom verksamheten Social hållbarhet pågår ett utvecklingsarbete med syftet att erbjuda ett samlat stöd till aktörer för att uppnå högre effekt av våra insatser. Ett speciellt fokus finns på att utveckla samverkan och arbetssätt i det främjande och förebyggande arbetet. 

Arbetsbeskrivning

Befattningens huvudsakliga uppdrag är att driva, samordna och utveckla arbetet inom ett eller fler uppdrag inom social hållbarhet i länet. I den här befattningen kommer du inledningsvis att arbeta med uppdraget Mäns våld mot kvinnor och specifikt med projektet att stödja utvecklingen av ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro län. 

Arbetsuppgifterna inkluderar att jobba med utvecklings- och förankringsarbete på regional och lokal nivå utifrån nationella mål. Det innebär att leda samverkan och bidra till erfarenhetsutbyte i länet. Du kommer även att stödja kompetensutveckling och utvecklingen av kunskapsbaserat arbete. Arbetet kommer behöva anpassas utifrån behov och förutsättningar i länet.

Arbeta med planering och genomförande av utvecklings- och förankringsarbete i processer på politiker-, chefs- och tjänstemannanivå inom de uppdrag du ansvarar för på enheten social hållbarhet.

Strategiskt samordna, planera, genomföra och följa upp kunskapsbaserat utvecklingsarbete. Sammankalla och leda länsövergripande nätverk. Processleda och stödja förändring- och utvecklingsarbete.

Omvärldsbevaka, ta fram och följa upp olika underlag, handlingsplaner och strategier inom dina områden. Samverka med externa aktörer som kommuner, region, civilsamhälle, näringslivet och andra statliga myndigheter samt andra länsstyrelser. Svara på remisser.

Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god måluppfyllelse i verksamheten och en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Det innebär att du utifrån verksamhetens behov kan jobba hemifrån del av arbetstiden.

Arbetet innebär en del resor inom Sverige som emellanåt kräver övernattningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
- en akademisk examen inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, genusvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta strategiskt med förankringsprocesser och utvecklingsfrågor med goda resultat.
- minst tre (3) års erfarenhet av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
- minst tre (3) erfarenhet av att inhämta, skriftligt sammanställa och analysera olika former av underlag.  

Meriterande är om du har:
- utbildningar inom Mäns våld mot kvinnor.
- erfarenhet av utvecklings- och kompetenshöjande arbete gällande hedersrelaterat våld och förtryck och jämställdhetsarbete.
- förståelse för ett intersektionellt perspektiv i ditt arbete.
- en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Personliga egenskaper:
Du har god förmåga av att praktiskt tillämpat arbetssätt och metoder för integrering av olika perspektivfrågor. 
Du har en god förmåga att skapa struktur och ordning samt har framförhållning, prioriterar och planerar ditt arbete väl. 
Du har god förmåga att samarbeta och målanpassa samarbetet och kommunikation med såväl kollegor som enhetschef, länsledning samt andra tjänstemän och chefer i länet. 
Du har ett genuint engagemang för sociala hållbarhetsfrågor. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna samverka och samordna arbetet. Du behöver även som person ha en förmåga att pedagogiskt förklara komplexa frågor och skapa engagemang. 
Du har personlig mognad vilket innebär att du är trygg, stabil och har självinsikt.
Du kan se relationer i sitt rätta perspektiv, skilja på det personliga och professionella. Det innebär även att du kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. 
Du har förmåga till helhetssyn, är självgående och har en drivkraft att utveckla det gemensamma arbetet.  
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och hanterar Office-paketet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Med anställningen följer att du kan krigsplaceras.

Anställning

Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas. Med anställningen följer att du kan krigsplaceras.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 12 mars 2024.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örebro
Län Örebro län
Land Sverige
Referensnummer Dnr: 112-1106-2024
Kontakt
  • Anna Andersson, 0102248609
Facklig företrädare
  • Aida Baxholm, Saco-S, 010-2248622
  • Andreas Jansson, ST, 010-2248419
Publicerat 2024-02-21
Sista ansökningsdag 2024-03-12

Tillbaka till lediga jobb