LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Länsstyrelsen har en central roll i det regionala miljö- och klimatarbetet. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Enheten för klimat och miljömål arbetar för att främja en hållbar utveckling inom ramen för flertalet områden. Vi samordnar Länsstyrelsens miljömålsarbete och verkar för att uppnå de nationella energi- och klimatpolitiska målen.

Enheten för klimat och miljömål söker nu en praktikant inför höstterminen 2024.

Praktikbeskrivning

På enheten ansvarar vi för länsstyrelsens arbete med de regionala miljömålen. Det innebär att vi samordnar det regionala mål- och uppföljningsarbetet, utvecklar och driver åtgärdsprogrammet för miljömålen med aktörer i länet, stödjer kommunerna samt verkar för att generationsmålet i miljömålen får genomslag i samhällsplanering och regionalt hållbarhetsarbete. Arbetet drivs inom en tvärsektoriell arbetsgrupp, med uppdrag att samordna myndighetens strategiska Agenda 2030- och miljömålsarbete. Praktiken kommer särskilt att inriktas på analys och kunskapssammanställning inom området regionala tilläggsmål och åtgärdsarbetet för miljömålen.

Praktikuppgifterna kommer bland annat att innebära:

  • sammanställning och analys av tillgänglig lokal och regional statistik genom att inventera kommuners översiktsplaner och miljöprogram
  • ta fram enklare kunskapssammanställningar
  • omvärldsbevakning
  • bistå vid konferenser och möten.

Som praktikant kommer du därutöver att få ta del av arbete i de övriga uppdragen på enheten. Aktuellt just nu är arbete inom elektrifiering, energiplanering, genomförande av klimatstrategier och investeringsstödet Klimatklivet. Du kommer att ha varierande arbetsdagar där du bidrar till det löpande arbetet med miljömässig hållbarhet på en statlig myndighet.

Kvalifikationer

  • kandidatexamen inom miljövetenskap, statsvetenskap eller annan natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig
  • kunskap inom miljö, natur och/eller samhällsvetenskap.

Ansökan

Ansök med CV, personligt brev samt kandidatuppsats via länken längst ner.

Praktiken skall utföras inom ramen för kurs på universitet/högskola.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Start höstterminen 2024
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% Praktikperiod: 20 veckor.
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 112-10280-2024
Kontakt
  • Gerda Roupe, utvecklingsledare, gerda.roupe@lansstyrelsen.seTel.010-2244533
  • Lina Hadartz, handläggare, lina.hadartz@lansstyrelsen.se,Tel.010-2244669
Publicerat 2024-03-11
Sista ansökningsdag 2024-04-05

Tillbaka till lediga jobb