Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöavdelningen

Miljöskyddsenheten 

På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet. Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden. På uppdrag av regeringen bereder vi ärenden om vindkraft till havs.

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss med fokus på tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi har tillkommande tillsynsobjekt i branscherna gruvor och deponi varför du gärna får ha kunskap och intresse för frågor kopplat till de branscherna.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

Arbetsuppgifter

I rollen ingår bland annat:
- Tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (A-verksamheter), genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc,
- Samordning av det interna tillsynsarbetet,
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen,
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet,
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen.

Kvalifikationer

Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet. Du har B-körkort.

Det är meriterande med:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av prövning av tillståndpliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av att ta fram underlag inför ansökan om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av gruvverksamhet och/eller avfallsanläggningar

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsterna innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 112-2311-24
Kontakt
  • Ida Linden, enhetschef, 010-2233476
Facklig företrädare
  • Cristina Trigal, ST, 0102233247
  • Jens Levenfors, Saco-S, 010-2233356
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-24
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb