Vill du driva och utveckla internrevisionsfunktionen vid Länsstyrelsen Stockholm?

Vi utlovar ett stimulerande uppdrag i en intressant och komplex myndighet med ett brett uppdrag. Som internrevisionschef har du en central roll i arbetet med att utveckla Länsstyrelsens verksamhet.

Vad ingår i rollen?
Internrevisionsfunktionen är en oberoende och fristående funktion där du är direkt underställd landshövdingen.

Som internrevisionschef hos oss utgör du Länsstyrelsen i Stockholms internrevisionsfunktion och ansvarar för hela revisionsprocessen. Du ansvarar för allt från riskanalys och framtagande av riktlinjer för internrevision samt förslag på årlig revisionsplan, till att genomföra löpande internrevisionsgranskningar och rapportering. Du stödjer myndigheten genom att ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv granska och lämna förslag till förbättringar av Länsstyrelsens processer med fokus på intern styrning och kontroll. I rollen ingår även intern rådgivning, stöd och särskilda uppdrag till myndighetsledningen. Det är en operativ roll där du medverkar till effektivisering och förbättring av verksamheten samt verifierar att Länsstyrelsen följer lagar och förordningar.

Resultatet av internrevisionsgranskningarna redovisas i granskningsrapporter med iakttagelser och rekommendationer. Utifrån dina rekommendationer beslutar landshövdingen om åtgärder som ska genomföras.

Länsstyrelsen i Stockholm är en av sex Länsstyrelser som har internrevision. Ditt arbete styrs utifrån internrevisionsförordning (2006:1228) och standards avseende internrevision. Du ingår i ett nätverk tillsammans med övriga internrevisorer inom länsstyrelserna där ni utvecklar gemensamma arbetsmetoder, har erfarenhetsutbyte regelbundet och genomför vissa gemensamma granskningar.

Är du den vi söker?

För den här rollen vill vi att du har

 • akademisk examen med ekonomisk, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan relevant utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • flerårig erfarenhet av arbete inom statlig internrevision och IIA:s standarder
 • flerårig och aktuell yrkeserfarenhet inom revision eller motsvarande verksamhet.

Uppdraget ställer höga krav på en tydlig redovisning av problembilder och väl avvägda rekommendationer. Därför är det viktigt att du uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift samt har förmåga att snabbt kunna implementera ny kunskap i ditt arbete.

Som person är du lyhörd och har lätt för att kommunicera och bygga nätverk. Rollen förutsätter att du är självständig, har hög integritet och förmåga att verka på alla nivåer i organisationen. Du kan på ett tydligt sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten. Vidare är du strukturerad, analytisk och har lätt för att skapa och underhålla relationer. Med ditt sätt skapar du förtroende och tillit till internrevisionsfunktionen i organisationen.

Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du

 • ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
 • förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
 • ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.

Det är meriterande om du har

 • certifiering som CIA eller CISA eller är auktoriserad revisor
 • erfarenhet av att arbeta i ledande befattning
 • arbetat i en större organisation där flera sakområden samverkar till en helhet
 • god kännedom om statliga regelverk och förordningar
 • relevant erfarenhet av den statliga förvaltningen och vet vad rollen som statlig internrevisor innebär.

Arbetet är i ständig utveckling. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och fördjupa dig inom Länsstyrelsens verksamhetsområde.

Länsstyrelsen fäster avgörande vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det kommer att finnas möjligheter att arbeta på distans i viss omfattning.

Om du har frågor
För information om anställningen kontakta Åsa Ryding, länsöverdirektör eller Anna Hedner, ekonomichef. Båda nås via växeln 010-223 10 00.

Fackliga företrädare: Patrik Cederlöf, SACO, tel 010-223 12 75 och Björn Pettersson, ST, tel 010-223 15 73

I rekryteringen samarbetar vi med Adecco Sweden AB. Du kan även kontakta deras konsult Åsa Andersson, tel 073-684 73 29.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Sista ansökningsdag: 2024-04-21
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan
Referensnummer: 112-14495-2024

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.

Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.

 

 

 

 

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Indviduell
Sista ansökningsdag 2024-04-21
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb