Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Beskrivning

Tjänsten är placerad på enheten för social hållbarhet. Här arbetar 13 personer med utvecklings- och samordningsuppdrag inom verksamhetsområdena integration, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och brottsförebyggande samt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Uppdragen handlar om att verka för att nationell politik får genomslag i länet samt samordna och stödja lokala och regionala aktörer. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner, andra myndigheter, region och civilsamhälle.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Tillsammans med kollegor arbetar du med att samordna arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. En viktig del i uppdraget är att stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arbetet är en del i att nå de jämställdhetspolitiska målen och görs i samverkan med det övergripande jämställdhetspolitiska uppdraget i syfte att också bidra till genomförandet av den regionala jämställdhetsstrategin. 

I rollen ingår att samordna genomförandet av den regionala handlingsplanen för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Du arbetar också för införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter liksom utbildning och kompetensutveckling i länet. Tillsammans med kollegorna fungerar du som en länk mellan lokal och nationell nivå, följer upp arbetet i länet och redovisar det årligen till Jämställdhetsmyndigheten.
 
I din roll kommer du ha många kontakter med olika regionala och lokala aktörer i Västernorrland. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt. Inom enheten strävar vi efter en helhet och flexibel organisation, vilket innebär att du utifrån ändrade uppdrag även kan komma att arbeta inom andra sociala hållbarhetsområden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap, social- och beteendevetenskap, genusvetenskap eller annan utbildning vi kan bedöma som likvärdig.  

Du har erfarenhet av att ha jobbat med frågor inom det sociala hållbarhetsområdet. Du har även erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor på strategisk nivå, stödja samverkan mellan olika aktörer samt av att initiera, leda och utveckla processer. Du har också erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relation och är väl förtrogen med regelverken som styr området.

För att trivas i rollen bedömer vi att du behöver vara självgående, ha god samarbetsförmåga och god förmåga att skapa engagemang och förtroendefulla relationer. Du drivs av att utveckla och förbättra olika arbetssätt med fokus på helheten samt arbetar strategiskt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Övrigt

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. 

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse. Anställningen är ett vikariat under ett år med möjlighet till förlängning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Härnösand
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-3889-2024
Kontakt
  • Stina Esselström, 0611-349105
Facklig företrädare
  • Oskar Norrgrann, ST, 0611-349000
  • John Molin, SACO, 0611-349000
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb