Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Beskrivning

Tjänsten är placerad på enheten för social hållbarhet. Här arbetar 13 personer med utvecklings- och samordningsuppdrag inom verksamhetsområdena integration, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och brottsförebyggande samt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Uppdragen handlar om att verka för att nationell politik får genomslag i länet samt samordna och stödja lokala och regionala aktörer. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner, andra myndigheter, region och civilsamhälle. 

Arbetsuppgifter

Tjänsten omfattar brottsförebyggande samordning i kombination med arbete inom uppdraget mäns våld mot kvinnor. En utgångspunkt för samordningen av uppdragen är den nya socialtjänstlag som bedöms komma påverka kommunernas arbete inom båda dessa områden. Du arbetar i team med andra medarbetare inom samma uppdrag och i samverkan med övriga kollegor inom enheten. Inom enheten strävar vi efter en helhet och flexibel organisation, vilket innebär att du utifrån ändrade uppdrag även kan komma att arbeta inom andra sociala hållbarhetsområden.

Som samordnare på länsstyrelsen har du stor möjlighet att utveckla och driva uppdrag utifrån egen kunskap och länets behov. Du följer upp och rapporterar utvecklingen i länet och har ett resultat- och kvalitetsansvar inom sakområdet. 

Länsstyrelsen har ansvar för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår bl.a att stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete, bidra till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer och stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området.

Du kommer särskilt att arbeta med uppdraget att utveckla det regionala stödet till kommunerna utifrån den lag som sedan 1 juli 2023 anger kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. I tjänsten ingår att i samarbete med Brottsförebyggande rådet utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära stöd till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Det kan bl.a. omfatta målgruppsanpassad utbildning och förmedling av kunskap, handledning och annan rådgivning eller stöd i tillämpning av metodstöd. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att uppfylla de krav som den nya lagen ställer vad gäller samordning och framtagande av lägesbild och åtgärdsplan.

Länsstyrelsen arbetar också utifrån Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Tillsammans med kollegor arbetar du med att samordna arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel samt stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I tjänsten ingår också det tillfälliga uppdraget att genomföra kompetenshöjande insatser och erfarenhetsutbyte för bl.a. yrkesverksamma som arbetar för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap, social- och beteendevetenskap, kriminologi, juridik eller annan utbildning vi kan bedöma som likvärdig.  

Du har erfarenhet av att ha jobbat med frågor inom det sociala hållbarhetsområdet. Du har även erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor på strategisk nivå, stödja samverkan mellan olika aktörer samt av att initiera, leda och utveckla processer. Du har också erfarenhet från direkt eller övergripande arbete inom våld i nära relation och/eller brottsförebyggande arbete eller annat liknande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. 

För att trivas i rollen bedömer vi att du behöver vara självgående, ha god samarbetsförmåga och god förmåga att skapa engagemang och förtroendefulla relationer. Du drivs av att utveckla och förbättra olika arbetssätt med fokus på helheten samt arbetar strategiskt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Övrigt

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. 

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Härnösand
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-3891-2024
Kontakt
  • Stina Esselström, 0611-349105
Facklig företrädare
  • Oskar Norrgrann, ST, 0611-349000
  • John Molin, SACO, 0611-349000
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb