LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN, Vattenmyndighetenskansli

För oss i Sverige är det en självklarhet att få friskt rinnande vatten direkt ur kranen. Men tillgången till rent vatten kräver ett gemensamt och omfattande arbete. Nu finns möjligheten för dig med juridisk utbildning att bidra med din kunskap på Vattenmyndigheten. Vi erbjuder ett arbete med nationellt kontaktnät och drivna kollegor.

 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att vara den på vattenmyndigheternas kanslier i Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt som har kompetens att uttolka lagstiftningen som styr Vattenmyndigheternas arbete och att ansvara för arbetet med de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna.

I arbetsuppgifterna ingår att skriva yttranden i prövningsärenden rörande miljökvalitetsnormer för vatten och att delta i eventuella huvudförhandlingar. Du kommer också vara ett stöd till Vattenvårdsdirektörerna och kansliernas experter när det gäller frågor kopplade till tillämpningen av vattenförvaltningens regelverk.

De fem Vattenmyndigheterna i Sverige arbetar i stor utsträckning i nära samverkan och du får därför kollegor i hela landet. Du ingår i ett nationellt nätverk med jurister från alla fem kanslierna och i en gemensam arbetsgrupp med fokus på normsättning. Arbetet sker även i nära samarbete med berörda länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter som exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

I den mån det finns möjlighet kommer du även att stötta i övrigt arbete på kanslierna.

 

Om arbetsplatsen

Tjänsten är en anställning med placering på Länsstyrelsen i Västmanland. Du kommer att dela din arbetstid lika mellan Vattenmyndigheternas kanslier för Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt (Länsstyrelsen i Kalmar).

På Vattenmyndighetens kansli i Västerås arbetar ett tjugotal personer och i Kalmar består kansliet av cirka 15 personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde är att införa vattenförvaltningen i Sverige utifrån EU:s vattendirektiv. Vi värnar vattnets värde i Sverige genom att kartlägga status, identifiera påverkan, ta fram underlag för beslut i Vattendelegationerna om juridiskt bindande åtgärder och miljökvalitetsnormer för vattnet i vårt distrikt och långsiktiga förvaltningsplaner.

På kanslierna finns några av Sveriges främsta experter inom området och vi har ett mycket gott samarbete med varandra, en god sammanhållning och trivsel på kanslierna.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete? Kontakta oss så ordnar vi det!

 

Kvalifikationer

  • Juristexamen eller jur.kand. med inriktning miljörätt eller motsvarande
  • Erfarenhet av arbete med miljö- eller vattenrättsliga frågor

Det är meriterande med

  • Praktisk erfarenhet av prövning enligt miljöbalken
  • Erfarenhet av prövning av vattenkraft, markavvattning, täktverksamhet eller urban exploatering
  • Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller miljökvalitetsnormer

Personliga egenskaper

Vi söker en drivande, helhetsorienterad och samarbetsinriktad person som har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Du är intresserad av att åstadkomma nytta för miljön och att genomföra arbetet på ett korrekt och kunnigt sätt, både ur en juridisk och en naturvetenskaplig synvinkel. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder och du tycker om att ha roligt på jobbet.

Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor och du ska kunna kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

 

Om Länsstyrelsen i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

Möt några av våra medarbetare och läs mer om vad vi erbjuder som arbetsgivare

 

Övrigt

För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Som anställd på Länsstyrelsen i Västmanland finns möjlighet att teckna distansarbetsavtal.

Det här betyder det att vara krigsplacerad hos oss

Så behandlar Länsstyrelsen Västmanland dina personuppgifter

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Västerås
Län Västmanlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-2932-2024
Kontakt
  • Carina Färm, 010-2249207
Facklig företrädare
  • Åsa Sars, 010-2249387
  • Torbjörn Messing, 010-2249371
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb