Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Beskrivning

Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, samhällsplanering, prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning. Den aktuella tjänsten kommer tillhöra sakområdet kulturmiljö. Denna funktion verkar för att de nationella kulturmiljömålen får genomslag i länet. Vi arbetar för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar bevaras och utvecklas som källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Funktionen består av sex medarbetare inom arkeologi och byggnadsvård.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar handläggning av tillståndsärenden enligt kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkor och byggnadsminnen. Arbetet innebär också att handlägga bidragsansökningar till kulturmiljövård. I handläggningen ingår bl.a. att bedöma sakfrågor i inkomna ärenden, ge råd och anvisningar för tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samband med ombyggnader och restaureringar, samråda med berörda parter och vid behov göra platsbesök.

I tjänsten kan även en del samordningsuppgifter ingå - för helheten av kulturmiljöfunktionens uppdrag

Du kommer även att bidra med kulturmiljökompetens i samråd med kommunerna samt till länsstyrelsens övriga verksamhetsområden, bl.a. i form av att svara på internremisser.

Tillsammans med andra regionala aktörer kan det bli aktuellt att hålla utbildningar och föredrag inom dina arbetsområden samt bistå med information och kommunikation inom arbetsområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • akademisk utbildning inom byggnadsantikvariskt program, kulturmiljövård eller motsvarande.
  • god kompetens i kulturmiljölagens bestämmelser och gärna överblick över lagstiftning som rör planering och byggande.

Tidigare yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter från länsstyrelse, kommun, annan myndighet, museum eller konsultverksamhet är meriterande. Vidare är materialkunskaper och praktiska erfarenheter inom det byggnadsantikvariska fältet meriterande. B-körkort är ett krav då resor kan förekomma inom hela länet.

Vi söker dig som är öppen för att bidra till en serviceinriktad myndighet med mycket kontakter både med tjänstepersoner och medborgare. Du har god samarbetsförmåga och bör kunna driva arbetet framåt och vara van att fatta självständiga beslut. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter så bör du därför ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för länsstyrelsen. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift är viktig. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämpligheter.

Övrigt

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. 

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Härnösand
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-4506-2024
Kontakt
  • Viveka Sjödin, 0611-349078
Facklig företrädare
  • Oskar Norrgrann, ST, 0611-349000
  • John Molin, SACO, 0611-349000
Publicerat 2024-07-08
Sista ansökningsdag 2024-08-09
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb