Länsstyrelsen i Hallands län, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 230 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.

Tjänsten är placerad inom funktionen för vatten på naturvårdsenheten. Naturvårdsenheten består idag av 45 medarbetare som arbetar inom olika sakområden. I enhetens uppdrag ligger att nå miljökvalitetsmålen och bidra till en hållbar utveckling i länet. Enheten har bland annat uppdrag att skydda natur, förvalta länets naturreservat och Natura 2000-områden, värna vattenkvaliteten, förvalta rovdjur samt att göra åtgärder för hotade arter. Enheten stöttar också övriga enheter på länsstyrelsen med naturvårdskompetens. Funktionen för vatten ansvarar för vattenförvaltning, miljöövervakning i vatten, kalkning, LONA, LOVA, åtgärder för hotade arter i vatten samt stöttar upp i arbetet med nationell omprövningsplan för vattenkraft.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i beredningssekretariatet som är en del av funktionen för vatten. Fokus är vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s Ramdirektiv för vatten, där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag samt god kvantitativ och kemisk status i grundvatten. Ett nytt uppdrag för beredningssekretariatet är att även arbeta med EU:s nya dricksvattendirektiv.

Du kommer att samordna Länsstyrelsens arbete med att genomföra det nya dricksvattendirektivet. Initialt handlar uppdraget om att riskbedöma tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. Du kommer att ansvara för grundvattenfrågor inom vattenförvaltningen där du kommer att kartlägga grundvattnens miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt ta fram underlag till normsättning. Du kommer även att ansvara för miljöövervakning av grundvatten och miljömålet ” Grundvatten av god kvalitet”. Arbetet är varierande och beroende på din bakgrund och kompetens kan även andra arbetsuppgifter inom arbetsgivarens verksamhetsområden bli aktuella.

I arbetet ingår att vara sakkunnig i vatten- och dricksvattendirektivsfrågor och delta i Länsstyrelsens tvärsektoriella arbete.

Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är en del i vattenförvaltningsarbetet. Du kommer att ingå i nationella nätverk för de frågor du ansvarar för i gruppen. Alla inom beredningssekretariatet är kontaktperson för några av länets vattenråd vilket även gäller denna tjänst.

Kvalifikationer

Du ska ha en examen på högskole- eller universitetsnivå inom relevant naturvetenskapligt eller tekniskt ämne gärna med inriktning mot hydrogeologi, vattenresurshantering, hydrologi, geovetenskap, ekosystemteknik eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

Det är särskilt meriterande med tidigare arbete eller fördjupade kunskaper inom grundvatten, dricksvattenförsörjning, kvantitativ miljöövervakning av grundvatten. Vidare kräver tjänsten att du har en förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har en god datorvana. B-körkort erfordras för denna tjänst.

Våra uppdrag är tidvis komplexa med olika uppgifter och projekt som löper parallellt, med olika tidshorisonter och där förutsättningarna kan ändras. Vi lägger därför stor vikt vid att du är både strukturerad och flexibel samt har en problemlösande analytisk förmåga. Du har även en god förmåga att se helheten i uppdragen. Du är självgående och tar ansvar, planerar, prioriterar och genomför dina arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med kollegor. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till gruppens arbetsprocesser. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Vi kan erbjuda:

  • En spännande arbetsplats med bred kompetens
  • En möjlighet att bidra till viktiga samhällsuppdrag
  • Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter
  • Friskvård med friskvårdstimme

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via vårt rekryteringssystem.

Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning för denna anställning.

Tjänsten kommer att bli placerad i säkerhetsklass och vi genomför därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten tillträdes. Tjänsten kan komma att ingå i Länsstyrelsens krislednings- och krigsorganisation. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 112-5124-2024
Kontakt
  • Petra Bragée, funktionschef vatten (sem 26-29), 010-2243000
  • Karin Valtinat, bitr enhetschef (sem 27-28, 31-34), 010-2243000
Facklig företrädare
  • Jennie Thronée (Saco-s), 010–2234000
  • Mats Blomberg (ST), 010–2234000
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb