LÄNSSTYRELSEN SKÅNE, Miljöskyddsavdelningen

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.

Beskrivning

Nu söker vi en enhetschef till klimat- och energienheten inom miljöskyddsavdelningen. Avdelningen består av fem enheter och totalt cirka 80 medarbetare, där enheterna arbetar inom området miljöskydd. 

Klimat- och energi­enheten består av 12 medarbetare som arbetar med att genomföra regeringens uppdrag som består av bland annat att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken genom att utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder. I uppdraget ingår för närvarande att arbeta med den regionala energi- och klimatstrategin, regional handlingsplan för elektrifiering, stötta lokala och regionala aktörer med energiplanering och klimatåtgärder, arbeta med investeringsstödet Klimatklivet och att vidta åtgärder för att främja utbyggnaden av hemmaladdning. För att uppfylla vårt uppdrag arbetar vi strategiskt med uppdragen och även i externfinansierade projekt. Vi deltar för närvarande i Skånes effektkommission tillsammans med aktörer för att överbrygga utmaningarna med elektrifieringen och ansvarar för länsstyrelsens strategiska mål kring energiproduktion och distribution. Vi samverkar med externa aktörer i flera sammanhang och internt med enheter som har uppdrag inom bland annat miljö­prövning, samhällsplanering och beredskap. 

Uppdraget som enhetschef är liksom Länsstyrelsens övriga chefsförordnanden tidsbegränsat till fem år med möjlighet till förlängning inom ramen för en tillsvidare­anställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med möjlighet, att till viss del, arbeta på distans hemifrån.

Arbetsuppgifter

Som chef hos oss har du tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. I rollen som arbetsgivare är du arbetsgivarens företrädare och du utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken. Som ledare agerar du genom ditt personliga ledarskap och leder din arbetsgrupp på ett tydligt sätt och skapar en arbetsmiljö där alla tar ansvar och vill göra sitt bästa. Som verksamhetsansvarig tar du ansvar för arbetsgruppens samlade arbete.

Som enhetschef ansvarar du för såväl din enhets verksamhet som det övergripande perspektivet för myndigheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och du rapporterar till chefen för miljöskyddsavdelningen. Du har fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.

Enhetens medarbetare består av klimat- och energistrateger med kunskaper inom klimat- och energiområdet och som chef leder och prioriterar du enhetens arbete samt planerar och följer upp verksamhetens arbete och resultat. Du genomför utvecklings- och lönesamtal samt ansvarar för arbetsmiljön. Tillsammans med enhetens medarbetare arbetar du målorienterat och driver ett systematiskt arbete med utveckling av verksamheten. Som enhetschef kan du komma att ingå i nationella nätverk kopplat till enhetens uppdrag.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning som vi bedömer relevant för uppdraget exempelvis med inriktning inom området klimat- och energi eller energiteknik. Du har erfarenhet av att leda medarbetare med specialistkompetens som arbetar på en strategisk nivå. Du har erfarenhet av uppdrag som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.

Det är meriterande om du har erfarenhet inom sakområdet, erfarenhet av att vara chef över projektverksamhet och har arbetat mot externa aktörer så som företag, branschorganisationer och offentliga organisationer. Enhetens verksamhet och budget är dynamisk och föränderlig utifrån vilka uppdrag som ges och projekt som blir tilldelade. Det är meriterande att ha erfarenhet av att ha varit chef över verksamhet med liknande förutsättningar.

Som ledare engagerar, involverar och utvecklar du dina medarbetare och skapar ett gott arbetsklimat i din grupp. Du är öppen, lyhörd och respekterar andras synsätt, kunskap och erfarenheter och ditt ledarskap är tydligt och anpassat utifrån verksamhetens behov. Du har en mycket god självkännedom och förstår din påverkan på andra. Du har en god förmåga att se på samhällsutveckling ur flera perspektiv och vi vill att du har god förståelse för den statliga värdegrundens betydelse för verksamheten, ledarskapet och medarbetarskapet.

Du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du förstår vikten av ett bra bemötande gentemot såväl interna som externa kontakter. Du ska känna dig bekväm med att tala inför grupp både fysiskt och digitalt och kunna svara för enhetens och avdelningens frågor utåt.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

Säkerhetsklassning

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

 

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter. 

Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 112-22351-24
Kontakt
  • Rima Dauod, avdelningschef , 010-2241748
Facklig företrädare
  • Esmaeil Salehi, OFR/S, P, O (ST), 010-2241622
  • Marcus Tell, Saco-S, 010-2241668
Publicerat 2024-07-02
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb