Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss?

Länsstyrelsen ser positivt på att ta emot examensarbetare, men för att kunna erbjuda en meningsfull tid hos oss gör vi det under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Ange följande i din intresseanmälan:

 • Vad ditt examensarbete skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för Länsstyrelsen
 • Tidsperiod för när examensarbetet ska genomföras
 • Vilket program du studerar och vid vilket universitet/högskola
 • Skicka gärna med ett personligt brev där du kort berättar om dig själv

Vi hör av oss om vi har möjlighet att erbjuda dig att skriva ditt examensarbete hos oss. Om du inte hör något ifrån oss inom två månader så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.  

Om Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Vår vision är hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar samt att ge likvärdig service i hela länet. Det vill säga att tillgodose medborgarnas och företagens förväntan på snabb, rättssäker och enkel service.

Utgångspunkten för Länsstyrelsens verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till länsstyrelserna och som innehåller de uppdrag som regeringen ger länsstyrelserna.

Vår verksamhet styrs dessutom av förordningar, lagar och styrdokument som initieras av andra nationella aktörer, däribland:

 • Boverket Energimyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Socialstyrelsen
 • Trafikverket

Länsstyrelserna har också samordningsansvaret för regional krisberedskap och är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom respektive län. Vid höjd beredskap ska Länsstyrelserna verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Kika gärna runt på vår hemsida för få mer information om vårt uppdrag och på så sätt inspireras till område och frågeställningar för ditt examensarbete. 

Följ oss gärna på sociala medier

Vi finns på Facebook och LinkedIn.

Vi tipsar även om att du kan prenumerera på lediga jobb hos oss, se Prenumerera på lediga jobb | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se).

Välkommen med din intresseanmälan om examensarbete!

 

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb